Inimkaubanduse rängemad ajad on ees

prostituut

Seadus lubab oma keha müüa, kuid kupeldamine on keelatud. Kui palju toimub naiste „kaubandust“ koduseinte vahel, seda arvu ei tea täpselt keegi.

Mari Mölder

Ka fiktiivabiellu ei saa kupeldamise korral sekkuda, sest peresisesed asjad jäävad oma teada ja kellelgi pole õigust sekkuda.

Teenus vabalt saadaval

Prostituute nõustava mittetulundusühingu Eluliin juhatuse liige Eda Mölder rääkis, et prostituudi teenuseid saab osta igast linnast või suuremast asulast. Kuigi arvatakse, et maapiirkondi see teema ei puuduta, sest kliente napib anonüümsuse tõttu, siis nii see pole.

„Üldiselt on Eestis olukord prostitutsiooni ja inimkaubandusega halvemaks läinud. Eluliin on tegutsenud üheksa aastat ja kui monitoorime, mis selles valdkonnas toimub, siis alates kevadest on olukord kahjuks kehvemaks muutunud,“ lausus Mölder.

Kui rääkida prostitutsiooni ja inimkaubanduse seostest, siis esimese suurenemine toob kaasa ka teise suurenemise. Mölderi arvates on inimkaubanduse raskemad ajad Eestis alles ees.

Samuti teeb mittetulundusühingule muret politseiressursside restruktureerimine, sest kõnealusel teemal tegelenud ametnike töökorraldust muudeti ja seega ei jõuta enam igapäevaselt probleemiga tegeleda. „Me ei tee politseile etteheiteid. Kui varem oli eraldi struktuuriüksus, siis nüüd on see edukat tööd teinud üksus suletud. Mida paremini politsei kontrollis olukorda, seda vähem oli vägivalda,“ täiendas Mölder.

Politsei sõnul on suurem osa bordellidest suletud, kuid äri on kolinud korteritesse, nii et seda kontrollida on raske. Paljud teenuseid osutavad naised on nii sügavalt äris sees, et sealt on raske väljuda. Üha enam on ilmnenud märke peresisesest inimkaubandusest, kus mees hoiab naist lõa otsas ja kupeldab teda vastavalt vajadusele.

Mees kupeldab oma abikaasat

„Pereliikmete mahamüümine on Eestis üha levinum ja tekib küsimus, kas selline peresuhe on loodud kindla eesmärgiga viia kerge vaimupuude või psüühikahäirega naine välismaale ja seal maha müüa. Kupeldaja kaitseb end peresuhtega ja ütleb, et see on tema ja abikaasa enda asi, igaüks vaatavat, kuidas oma eluga hakkama saab. Selline pere on teadlikult loodud naise ekspluateerimiseks. Me räägime siinkohal ka fiktiivabieludest – näiteks Lätis olid need suureks probleemiks, mistõttu muudeti seadusandlust. Nüüd võib arvata, et naiste värbamine fiktiivabielude kaudu võib Eestis suureneda,“ rääkis Mölder.

Tegelikku olukorda ei tea keegi ja selliste abielude ulatus pole hoomatav. Nõudluse vähendamine on ainus võimalus, millega tuleks riigis jõuliselt tegeleda.

Vastavalt seadustele on Eestis prostitutsioon legaalne, kuid kupeldamine ja inimkaubandus on keelatud ja kriminaliseeritud. Kupeldamine on raske isikuvastane kuritegu, mille karistused on väga suured.

Alates 2013. aasta detsembrist on seadusega reguleeritud inimkaubanduse osa, mis sätestab alaealiselt seksi ostmist, kuid kaitseta on puudega noored naised, poisid ja noored mehed. Nad on sotsiaalselt, psühholoogiliselt ja majanduslikult haavatavad isikud, kes ei saa alati aru, mis nende ümber toimub, samuti on neid lihtne ära rääkida suhetesse astumisel. Nad on reaalselt ohtlikus olukorras nii inimkaubandusse kui prostitutsiooni kaasamise mõttes.

Justiitsministeerium, mille hallata on prostitutsiooniga seotud seaduste väljatöötamine, ei osanud sel teemal lähiaastate arengusuundade kohta midagi öelda. Mittetulundusühingu Eluliin arvates soodustabki seaduses olev hall ala olukorra halvenemist Eestis.