Internetist näeb, kelleni jõuab kiire interneti võrk

Elektrilevi avas kodulehe (https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet/), kus on võimalik aadressi järgi kontrollida, millal võiks valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk kodude ja ettevõteteni jõuda. Kokku tahab Elektrilevi viie aasta jooksul kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 200 000 kodu.

Kiire interneti lehelt on võimalik aadressiotsingu abil teada saada, kas konkreetne korter või maja on Elektrilevi 2019. aasta plaanides, kas ühenduse ehitamine on planeeritud järgmise viie aasta jooksul või jääb konkreetne aadress esialgsetest viie aasta plaanidest välja.

„2019. aastal oleme suurt rõhku pannud ka nendele piirkondadele, kus teistel telekomettevõtetel ei ole huvi võrku ehitada ehk nn valgete aladele,“ ütles Elektrilevi taristu liitumiste teenuste juht Oliver Ruus ning lisas, et ettevõte on omale eesmärgiks seadnud 2019. aastal välja ehitada ligikaudu 5000 ühendust valgetes alades ja veel 5000 ühendust väljaspool valgeid alasid.

„Meil ei ole plaanis hakata rajama paralleelseid optikavõrke. Ka väljaspool valgeid alasid ehitame oma võrgu sinna, kus täna ei ole kaasaegset optilise sidega võrku,“ täpsustas Ruus.

Esimestes piirkondades loodab Elektrilevi võrguga liitumise võimaluse avada juuni kuus. „Pakume liitumise võimalust sel hetkel, kui saame garanteerida, et kuni kuue kuu jooksul ehitame konkreetsele aadressile ühenduse valmis. Lisaks kodulehel olevale infole anname ka kõikidele majapidamistele personaalselt kirja teel teada, kui oleme piirkonnas liitumise võimaluse avanud,“ ütles Ruus ja lisas, et esimestes piirkondades saab võrk valmis ilmselt suve lõpus.

Liitumine Elektrilevi kiire interneti võrguga hakkab maksma 199 eurot. Seejuures tuleb arvestada ka sellega, et Elektrilevi toob sidevõrgu maja fassaadini, harvemal juhul, kui esinevad tehnilised takistused või majaomanik seinale toomist ei soovi, tuuakse võrk kinnistu piirini. Juhtme tuppa viimine võib tähendada täiendavaid kulusid.

„Teenuse tarbimiseks tuleb kliendil pärast võrgu valmimist valida omale teenusepakkuja. Meil käivad läbirääkimised ning täna tundub, et peaaegu kõikides piirkondades saab olema vähemalt kolm teenusepakkujat, paljudes rohkemgi,“ ütles Ruus.

Kui aadressiotsing annab tulemuseks, et konkreetne maja või korter ei ole järgmise viie aasta ehitusplaanides, ei tasu Ruusi sõnul lootusi maha matta: „Tänased plaanid on tehtud peamiselt arvutisimulatsiooni abil, mis on arvestanud võrgu konfiguratsiooni konkreetses piirkonnas ja sooviavalduste arvu. Kuid projekteerimise käigus, kui projekteerijad piirkondi läbi käivad, on tihtipeale selgunud, et meil on tegelikult mõnevõrra rohkem aadresse võimalik võrku ühendada.“

„Seega, kui mõni kodu täna plaanidesse ei mahu, tasub esitada sooviavaldus ning endiselt jääb lootus, et Elektrilevi leiab järgmise viie aasta jooksul võimaluse, kuidas kiire internet kohale tuua,“ lisas Ruus.

Kuulutaja

Elektrilevi paigaldab kaasaegse optilise sidekaabli elektriliinidele.

Foto: Elektrilevi