Kadrina tahab omale nii vallakeskust kui ka nime

ErichPetrovits2016-16

23. augustil istuvad Kadrina vallamajas maha Kadrina, Haljala ja Vihula valla esindajad, et jõuda kokkuleppele uue loodava valla nime ja asukoha asjus. Kui kokkulepet ei saavutata, on läbirääkimised ummikus.

Haljala vallavanem Leo Aadel ütles Kuulutajale, et sisulised kokkulepped ühinemiseks on siiski saavutatud, kuid enim külvab emotsioone valla nimi ja keskuse asukoht. „Meie oleme algusest peale väga selgelt välja öelnud, et ootame uuele vallale uut nime,“ selgitas ta. „Meie meelest pole ka mõeldav vallakeskuse loomine Kadrinasse. Meie ettepanek on luua see Rakveresse.“

Aadli sõnul tuleks veel ka kõne alla vallakeskuse toomine Haljalasse, seda pooldavat ka Vihula. „Logistiliselt ei saa paljud Vihula ja Haljala valla elanikud bussiga otse Kadrinassegi, meie harjumuspärane liikumissuund on Rakvere poole.“

Kuigi Haljala vallavanem loodab, et läbirääkimistel saavutatakse siiski üksmeel, otsustati sellenädalasel Haljala volikogu istungil Kundale veel mitte eitav vastus anda. „Kui Kadrina teisipäeval järeleandmisi ei tee, siis oleme jooksnud omadega ummikusse ja peame otsima uusi väljundeid,“ rääkis Aadel.

Leo Aadel on veendunud, et liitumised tulevad nii ehk naa, kuid loodab, et reform ei lõppe „sundabieluga“. Viimase puhul on näiteks Annes Naan Kuulutajale öelnud, et ei pea paljuks ka riigi vastu kohtuteed ette võtta. „Seda teemat ma pikalt ei kommenteeriks, vaid ootaks, mida otsustab riigikohus seoses Kõpu valla kaebusega.“

Kadrina valla esindajatelt ei õnnestunud kahjuks kommentaari saada, kuid valla kodulehelt võib lugeda: „Kuna eelistatud on vanad ajaloolised kohanimed ja vallakeskuse nimi, siis on Kadrina kui kõige suurema ja areneva keskuse nimi uue omavalitsuse nimena sobivaim. Samas ei tähenda see, et Haljala, Vihula, Võsu või mõni muu ajalooline kohanimi ära kaoks.“

„Vallamaja juriidilise asukoha osas on meie seisukohalt oluline tagada, et kulutuste tase ei suureneks,“ saab Kadrina valla kodulehelt jätkuks lugeda. „Seetõttu pakkusime vallamaja asukohaks senist Kadrina vallamaja, sest see oleks võrrelduna muude alternatiividega kõige mõistlikum maksumaksja raha kasutus. Uue vallamaja ostmiseks või rentimiseks, pealegi väljaspool omavalitsuse piire, pole ühtegi majanduslikult põhjendatud argumenti. Kindlasti oleks selle rahaga palju mõistlikum teostada investeeringuid mõnes valdkonnas, mis tagaks meie inimestele parema elukeskkonna.“

Omavalitsuste ühinemisläbirääkimised peaksid saama ametlikult vormistatud hiljemalt selle aasta 1. oktoobriks.

Katrin Kivi

Kadrina vallavanem Erich Petrovits Foto:  Kadrina valla fotoveeb