Keskkonnaminister lubab Purtse jõe puhtaks teha

purtse

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus rääkis möödunud nädalal toimunud Purtse jõe festivalil PurFest, et Virumaa reostunud jõgi peaks tööde tõrgeteta laabumisel puhtaks saama Eesti 100. sünnipäeva aastal.

Veel sel aastal võetakse detailsed pinnaseproovid, et 2015. aasta lõpuks jõuda valmis puhastamiseks kõige sobivamate alternatiivide tasuvuse ja keskkonnamõjude hindamisega, vahendas Keskkonnaministeeriumi pressiteenistus. Keskkonnaministri sõnul võiksid puhastustööd alata 2016. aastal.

„Pikka aega on Purtse jõe puhastamine olnud rahapuuduse taga, nüüd oleme otsustanud Euroopa Liidu maksumaksjate abiga investeerida kuni 15 miljonit eurot, et nõukogudeaegne jääkreostus likvideerida,“ selgitas keskkonnaminister.

51kilomeetrine Purtse jõgi suubub Soome lahte. Varem oli Purtse üks olulisemaid lõhejõgesid, kuid Nõukogude ajal lasti jõkke põlevkivitööstuse reostust, mis muutis jõe kasutuskõlbmatuks.

Jõe seisund on aastatega küll paranenud ning jões on nähtud mõnes kohas uuesti ka lõhesid, ent suurtes lõikudes on jõe seisund endiselt kesine.

Keskkonnaministeeriumi 2008. aastal tellitud uuringust selgus, et võrreldes 30 aasta taguse olukorraga on kiirevoolulistel jõelõikudel reostusjääkide hulk tunduvalt vähenenud. Murekohaks on Püssi ja Kiviõli ümbruses olevad jõelõigud, kus reostus on säilinud põhjamudas. „Olukorra parandamiseks tuleb korraga tegeleda nii Purtse jõe kui selle lisajõgedega. Ei ole mõeldav, et meil on siiamaani üle poolesaja kilomeetri pikkune jõgi, mis on kõlbmatu vee-elanikele ja inimestele. Puhastamise järel peaks Purtse tagasi saama oma lõhejõe kuulsuse ja au,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Sel ja järgmisel aastal tehakse jõel mitmeid uuringuid, et välja selgitada reostuse täpne asukoht, ulatus ja maht ning kõige parem tegutsemine selle likvideerimiseks. Samuti on vaja hinnata puhastustööde mõju keskkonnale, et põhjamudas olev saaste mööda jõge edasi ei leviks. Saastatud ala hõlmab paljusid erakinnistuid. Keskkonnaminister rõhutas, et tööde õnnestumisel on suur tähtsus koostööl kohalike elanikega.

Järgmise aasta lõpuks selgub ka puhastustööde maksumus, mis praegu tehtud eelhinnangu põhjal jääb 15 miljoni euro piiresse. Aastal 2014-2020 on saastunud alade ja veekogude korrastamiseks võimalik kasutada 30,6 miljonit eurot Euroopa Liidu fondist, millele lisandub Eesti riigi omafinantseering 5,4 miljonit eurot.

Lisaks Purtse jõele on nendest vahenditest kavas puhastada ka teisi probleemseid veekogusid ja ohutustada jääkreostusobjekte.

Purtse jõgi asub Põhja-Eestis. See saab alguse Lääne-Virumaal ja suubub Soome lahte. Jõe pikkus on 51 km ja valgala 810 km2. Purtse jõgi on üks Eesti kärestikurikkamaid jõgesid.

 

Kuulutaja