Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 2. maini

toetus

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Selle saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu.

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 2. mai 2018 kell 16.30.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil http://www.virol.ee/liit/regionaalsed_programmid/kohaliku_omaalgatuse_programm_kop.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 10. aprillil kell 13-15 Fr.R.Kreutzwaldi 5 teise korruse saalis (endine maavalitsuse hoone, sissepääs hoovipoolsest uksest). Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejatele, taotlusele, tegevustele ning aruandlusele. Teabepäev on tasuta, sellele registreerumine toimub kuni 6. aprillini e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee.

Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Lääne-Virumaal vastutab programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Kuulutaja