Mailis Reps väisas Lääne-Virumaad

DSC_0413

Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Reps pooldab tulumaksusoodustusi maapiirkonnas ja suhtluse alustamist Venemaaga.

Liisi Kanna

Presidendikandidaatide valimiskampaaniad käivad täie hooga. Kuigi esmane presidendi valimise võimalus kuulub Riigikogule, saavad sealsete valimiste ebaõnnestumisel sõna ka kohalike omavalitsuste volikogude esindajad. Nii pole ka imestada, et presidendikandidaadid üksteise järel valdasid ja linnasid külastavad ning kohalike poliitikutega suhtlevad.

Rahval presidendi valimistel küll sõnaõigust ei ole, ent oma ideid ja eesmärke püütakse edasi anda kõigile. Mailis Reps on selleks valinud mõttetalgute pidamise.

Reps külastas kahe päeva vältel Lääne-Virumaa omavalitsusi ning esmaspäeval toimus Rakveres kõigile avatud talguõhtu.

Õhtut sissejuhatavas kõnes tõi Keskerakonna Lääne-Virumaa piirkonna esimees Siret Kotka välja, et Milis Reps on oma kandidatuuri tutvustamisel rõhutanud presidendi rolli sisepoliitikas ning seisab maainimeste ja põllumeeste eest. Õhtu mööduski suuresti siseriiklike probleemide ning kohaliku eluolu lahkamise taktis.

Läbiviidavat haldusreformi Reps heaks ei kiitnud. „Haldusreform ei ole läbi mõeldud ja seal on palju vastamata küsimusi. Enamik omavalitsusi on leppinud ja asjaga kaasa liikunud, aga otsest soovi liituda ei ole.“ Reps leidis, et selline omavalitsuste ühendamine võib tuua maaelule pigem kahju kui kasu.

Maaelu elavdamise üheks oluliseks aspektiks pidas ta põllumajanduse kui ühe maapiirkondade olulisima ettevõtlusvormi toetamist. Lisaks võiks Repsi sõnul kasu olla piirkondlike erisuste rakendamisest ettevõtluses. „Maal asuvatel ettevõtetel peaks olema tulumaksusoodustus või nulltulumaks,“ arvas Reps. „Maapiirkondade ettevõtted peavad tegelema rohkem koolitustega ning kulud on suuremad näiteks transpordi arvelt.“ Lisaks võiks tema sõnul luua Põhjamaade eeskujul ettevõtetele võimaluse nullkuluga maal tegevust alustada, rajades nende eest hoonestuse koos sinna juurde kuuluvaga.

Jutuks tulid siiski ka välispoliitilised teemad. Pagulasküsimuse juures rõhutas presidendikandidaat kultuuriruumi aspekti. Sageli põhjendatakse pagulaste vastuvõtmise mittepooldamist sellega, et nad ei sobitu meie kultuuriruumi. Reps aga leidis, et tegelikult ei ole me isegi eneste jaoks oma kultuuriruumi olemust defineerinud. Ühe võimalik suunana selle määratlemiseks tõi ta välja kristluse. „Sageli tuuakse esile hiietraditsiooni. Tegelikult on aga kristlik kultuur väga tugevalt meie traditsiooniga segunenud. Misjonärid jõudsid siia nii ammu.“

Mööda ei saanud ka Venemaa-küsimusest. „Tulevase presidendi ülesanne on alustada diskussiooni Venemaaga. Suhtlemine on igal juhul parem kui mittesuhtlemine. Me ei saa ignoreerida, et oleme naabrid,“ oli Mailis Repsi kindel seisukoht.

Mailis Reps kohtus talgulistega Villa Theresas. Foto: Liisi Kanna