Neljandik veeohutusstendidest on lõhutud

Päästeamet on koostöös kohalike omavalitsuste, kogukondade ja ühendustega populaarsemate veekogude kallastele paigaldanud üle 584 veeohutusstendi, millest neljandik on rikutud.

„Stendid on veekogude äärde paigaldatud selleks, et õnnetuse korral saaks hädasolijatele appi minna ilma ennast ohtu panemata – sellelt leiab info ja juhendid, samuti päästevahendid. Kahjuks ei ole kõik osanud päästevarustuse vajalikkust hinnata ja värske kontrollkäigu tulemusel saab öelda, et neljandik stendidest on rikutud ja puuduliku varustusega. Päästmisvahendite puudumine võib aga maksta kellegi elu!“ ütles Päästeameti ennetusosakonna ekspert Mikko Virkala.

Kokku 584 veeohutusstendist on puudustega 143. Infokleebised olid puudu 143 stendil, päästerõngas oli puudu 78 stendil, 97 stendil puudus viskeliin ning 47 juhul puudus ka stend ise. Ida päästekeskuse piirkonnas on paigaldatud 52 stendi ning lõhutud on neist 24. Lääne-Virumaal on 35 stendist on puudustega ka 12, Ida-Virumaal asuvast 17 stendist on puudustega 12.

„Päästeamet on rikutud stendidele paigaldanud küll uued infotahvlid ning varustanud taas päästerõnga ja viskeliiniga, kuid tulutult, sest stende lõhutakse edasi. Stendi korrashoiu eest vastutab selle omanik ning palume omanikel hoida stendidel silm peal ja tagada nende korrasolek. Veeohutusstendide omanik on kohalik omavalitsus või MTÜ,“ märkis Virkala.

Ennetusosakonna spetsialisti sõnul pakub Päästeamet omalt poolt jätkuvalt abi infotahvli ja numbri muretsemisel, kui see on rikutud, varastatud või kui soovitakse uut teha, ent stendi omanikud peavad tagama ohutusvahendite olemasolu ja nende korrashoiu. Ohutusvahendid peaks stendil olema ka talvisel ajal, et läbi jää kukkunud inimest oleks võimalik päästa.

Kuulutaja

Foto: Päästeamet