Raamatukoguhoidja soovitab: viinakuul lugemiseks – Raimo ja Risto Pullati „Viinameri“

Järgmine aasta – 2022 – on kuulutatud raamatukogu teema-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatututvustustega teevad Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjad juba sissejuhatuse sellesse aastasse.

Viinakuul lugemiseks – Raimo ja Risto Pullati „Viinameri“

Kui raamatu paar nädalat tagasi autorilt sain, ei osanud sellest midagi arvata. Teadsin veidi salapiirituse veost Virumaa randades ning sõbrakaubandusest H. Elstroki „Sõbrakaubandus – sepralaitos“ kaudu. Kuid seda, et salapiirituse äri 1920.-1930. aastatel nii laiaulatuslik oli, ei osanud ma kuidagi ette kujutada.

Lugesin raamatu kui hea stiiliga krimka ühe jutiga läbi. Lisaks heale tekstile ja arhiivimaterjalidele toetuvatele faktidele on teoses hulgaliselt kogu Eesti ja Soome rannarahva mälestusi ja fotosid, pilapilte ja laulude tekste sellest ajast.

Autorid selgitavad faktidele toetudes, millised tagajärjed on keeluseadustel. Soome uurija Georg Ehrnroothi andmeil kasvas joomine keeluseaduse aegu 300%. Venemaal kestis keeluseadus 1914-1922 aastani. Järeldusi võib igaüks ise teha.

Ei teadnud ma sedagi, et salapiirituse äriga tegelesid kõik Läänemere rahvad, eriti sakslased, kahe maailmasõja vahelisel ajal ning sellega paralleelselt käis ka tubaka, tikkude ja kokaiiniäri. Värvikalt on raamatus kirjeldatud võitlust kuritegevusega Läänemerel ja randades.

Veidi autoritest:

Raimo Pullat on Virumaalt Eismalt pärit ajaloolane, Tartu ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, välja andnud 65 raamatut (osa neist kaasautorina) lisaks eesti keelele ka poola, saksa ja soome keeles. Töötanud ETVs AK ja soomekeelsete saadete toimetajana. Ta andis olulise panuse Tallinna linnaarhiivi tagasisaamisele Saksamaalt 1990. aastal. Tunnustatud Eesti, Poola, Soome, Läti kõrgete teenetemärkide ja -medalitega.

Risto Pullat on õigusteadlane ja kriminoloog, omandas politseinikuna Eestis esimesena doktorikraadi, andnud välja hulgaliselt artikleid organiseeritud kuritegevusest nii eesti kui mitmetes teistes keeltes. Raimo Pullati poeg.

Keda teema huvitab ja raamatu täiendatud trükki otse autoritelt koos autogrammiga osta soovib, tulge 9. oktoobril kell 14 Moe muuseum-külastuskeskusesse. Kohtade arv on piiratud ja osalemiseks tasub oma tulekust märku eelnevalt muuseumile märku anda.

Soovitab: Sirje Võsa Saksi raamatukogust