Rakke elanikud avaldasid arvamust

uhin

Möödunud nädalavahetusel toimusid Rakke ja Koeru vallas rahvahääletused kahe omavalitsuse ühinemise teemal. Mõlemas vallas jäid ülekaalu poolthääled.

Liisi Kanna

Rakke valla 1359 hääleõiguslikust kodanikust kasutas võimalust arvamust avaldada 441 ehk 32,45 protsenti. Küsimusele, kas ollakse nõus Rakke ja Koeru valla ühinemisega üheks omavalitsuseks, vastas jaatavalt 312 ehk 70,75 protsenti ning eitavalt 129 ehk 29,25 protsenti osalenutest.

Rakke vallavanema Andrus Bloki sõnul oli suur osalemisaktiivsus Rakkes oodatav. „Nii kohalikel kui riigikogu valimistel on Rakke aktiivsus alati maakonnas kõige suurem.“

Blok nentis, et see näitab inimeste soovi ja tahet otsustada, mis vallas saab. „See on väga selge sõnum nii Vabariigi Valitsusele, Koeru valla inimestele kui ka naabritele Väike-Maarjas. Kui küsisime rahva käest liitumise kohta Väike-Maarjaga, oli 80 protsenti vastu, nüüd hääletas aga 70 protsenti ühinemise poolt.“

Koeru valla 2176 elanikust osales hääletusel 18,4 protsenti. Poolthääli anti 172 ehk 55 protsenti ning vastuhääli 141 ehk 45 protsenti.

„Spekuleerisin, et poolt ja vastu häälte protsendid jagunevad 60-40, tuli 55-45,“ kommenteeris Koeru vallavanem Andres Teppan. „Osalusprotsendi osas oli tulemus positiivne, aktiivsus oli suurem kui eelmisel hääletusel.“

Nii Koerus kui Rakkes toimusid neljapäeval volikogu istungid, kus päevakorrapunktideks rahvahääletuse tulemuste kinnitamine, ühinemislepingu ja lisade kinnitamine ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.

Kuulutaja trükkimineku ajaks ei olnud istungid veel lõppenud, kuid mõlemad vallavanemad olid volinike otsuse suhtes optimistlikud.

„Eelmisel korral, kui toimus rahvahääletus, volikogu kuulas rahva häält. Volikogu esimees on ka selgelt välja öelnud, et rahva otsust võetakse kuulda,“ sõnas Blok.

„Kõhutunne ütleb, et volikogu annab nõusoleku. Volikogu on öelnud, et arvestab rahva arvamust,“ kinnitas ka Teppan.

Kui mõlema valla volikogud kiidavad ühinemislepingu heaks, esitatakse leping koos lisadega ning taotlus maavanemale Marko Tormile ja Vabariigi Valitsusele.

„Valitsus peab kuu aja jooksul võtma seisukoha,“ selgitas Koeru vallavanem.

Kuna Koeru ja Rakke ei leppinud ühinemises kokku haldusreformi seaduses ettenähtud tähtajaks, tegi Vabariigi Valitsus veebruari alguses omapoolsed ettepanekud ühendada Rakke ja Väike-Maarja vald ning liita Koeru Järva vallaga. Omavalitsustel on 15. maini aega esitada oma arvamus.

Teppan rääkis, et vastus ettepanekule on eraldiseisev dokument, mille koostamist on juba alustatud, samas oodatakse aga ka valitsuse seisukohta ühinemistaotluse osas. „Meie vastus peab sisaldama nii seda, miks me ei poolda Järva vallaga liitumist, kui seda, miks pooldame Rakke vallaga ühinemist. See tuleb sisukas ja analüütiline dokument.“

Rakke ja Koeru ühinemislepingu järgi saaks moodustuva omavalitsuse nimeks Piibe vald ning see hakkaks kuuluma Lääne-Viru maakonda. Foto: www.rakke.ee