Rakvere linn vähemusfestivali rahaliselt ei toeta

DSC_1425

Kolmapäeval toimunud Rakvere Linnavolikogu istungil oli tavapärasest rohkem sagimist, kohale oli tulnud suurem kuulajaskond ning mitmed üle-eestilised meediaväljaanded. Langetati rahastamisotsus viimasel ajal furoori tekitanud seksuaalvähemuste filmifestivali toetamise üle. Samal ajal toimus linnavalitsuse hoone ees EKRE korraldatud festivalivastane pikett.

Kultuurikomisjon tegi juba teist korda ettepaneku toetada oktoobris Rakveres toimuvat, MTÜ SevenBow korraldatavat filmifestivali. Nimetust LGBT+ kandva festivali keskmes on seksuaalvähemuste elu.

Volikogu kultuurikomisjoni esimees Tauno Toompuu rõhutas, et vähemused on varasemalt ikka toetust saanud, nii rahvus- kui usuvähemused. Kui nüüd luuakse pretsedent, võidakse vähemuste puhul ka edaspidi sarnaseid tagasilükkamisi nõuda. „Kultuur ei ole tsensuurialune, tsensuur pärsib loomingulisust ja iseseisvat mõtlemist.“

Volikogu jäi aga komisjoni esimehega eriarvamusele, festivali toetamise poolt oli seitse, vastu 11 saadikut.

Vastuseisjate üheks argumendiks oli, et festivali ei saa käsitleda kultuurisündmusena, kuna see kannab maailmavaatelisi veendumusi.

Kui tavapäraselt otsustatakse kultuuriürituste ja -projektide toetuse andmine ühe hääletusega, siis sedapuhku olid volinikud teinud ettepaneku viia iga taotluse juures läbi eraldi hääletus. Toetuse taotlusi oli kokku 33 ning kõik peale MTÜ SevenBowi pälvisid heakskiidu.

Eelarvelisi vahendeid kultuuriürituste ning –projektide toetamiseks 2017. aastal on ette nähud 42 540 eurot. Kultuurikomisjoni tegi ettepaneku esimese vooru üritustele eraldada 37 783,50 eurot. Teise vooru toetusteks jäeti 4756,50 eurot.

SevenBow’le andmata jäänud 1500 eurot läks reservi. Korraldajate sõnul omavalitsuse toetuseta jäämise tõttu festival ära ei jää.

Foto ja tekst Liisi Kanna