Simunasse kavandatakse bensiinijaama

????????????????????????????????????

Praegu asub Simuna elanike jaoks lähim tankimisvõimalus ligi 15 kilomeetri kaugusel Rakkes. Lähitulevikus loodab kohalik ettevõtja alevikus bensiinijaama avada.

Liisi Kanna

Ehkki bensiinijaama detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal muudatusettepanekuid ei laekunud, korraldas Väike-Maarja vald avaliku arutelu, et plaanitavat bensiinijaama huvilistele tutvustada ning koos arendajaga küsimustele vastata.

Kinnistul, kuhu bensiinijaama kavandatakse, asus nõukogude ajal põllumajandustootjaid varustav tankla. Nüüd plaanitakse rekonstrueerida olemasolev tanklahoone ning seda laiendada.

Omanik Hannes Kõvask ostis kinnistu umbes aasta tagasi kindla eesmärgiga sealne tankla taastada. „Siin ei ole ju tankimisvõimalust,“ sõnas Kõvask. „Hakkaksin pakkuma diislikütust ning 95 bensiini. Eks pärast paistab, kui palju inimesed tangivad ja mis edasi saab.“

Esialgu ei plaani omanik ööpäevaringselt avatud olevat tanklat. „Lahti oleks see kella kümneni, öösel nii palju tarbimist ei ole. Kindlasti tuleks sinna ka kohvikuosa,“ tutvustas Kõvask plaane.

Vallavanem Indrek Keskküla nentis, et tankla lihtsustaks kindlasti kohalike elu. „Kui pühapäeva õhtul muruniidukile kütte ostmiseks peab edasi-tagasi kokku 30 kilomeetrit maha sõitma, siis see on tõesti kulukas ning tüütu,“ näitlikustas vallavanem. „Ma tunnustan väga ettevõtjat, et ta julgeb ja tahab seda teha.“

Diskussiooni käigus vastasseisu esile ei kerkinud, üks mureküsimus siiski tekkis.

Katastriüksus, kuhu tanklat kavandatakse, asub Väike-Maarja valla üldplaneeringus tootmismaa juhtotstarbega maa-alal. See tähendab, et ümbruses paiknevad tootjate kaubahoovid.

Naaberkruntide omanikel tekkis arutelu käigus küsimus, kuivõrd kavandatavad laiendused mõjutavad sõidukite, ennekõike rekade läbipääsu. Indrek Kesküla seletas, et bensiinijaama varikatuse ala ei laiendata ning igas kõrguses sõidukite läbipääs säilib.

Osalejatele pakkus suurt huvi ka see, millal uus bensiinijaam valmis võiks saada. „Kopp läheb siis kohe maasse, kui kõik load käes on. Sealt edasi kulub pool aastat,“ prognoosis Kõvask.