Sõlmiti Rakvere Targa Maja hoone ehitusleping

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus juhatuse liige Kalle Karron (fotol vasakul) ning osaühingu KRTL juhatuse liige Toomas Ruus (paremal) allkirjastasid Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse hoone ehituslepingu.

Vaatamata digitaalsele allkirjastamisele tulid osapooled kokku Turuplats 2 hoonesse, et omavahel reaalselt kohtuda ja see oluline protseduur ühises füüsilises ruumis läbi viia. Ehitustööde teostajateks on riigihanke tulemusena edukaks tunnistatud ühispakkujad osaühing KRTL ja aktsiaselts EBC Ehitus AS.

Samas sõlmiti veel teinegi leping – ehituse järelevalveteenust hakkab teostama osaühing Vealeidja.

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Eestimaale rajatav teadus- ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskus. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse (SA Virumaa Kompetentsikeskus) partneriteks on pea kõik Eesti ülikoolid, regionaalsed ameti- ja rakenduskõrgkoolid, ettevõtted ning omavalitsused. Keskuse temaatilises fookuses on targa maja/intelligentse hoone innovaatilised tehnoloogiad, nende teaduslikud analüüsid ja praktilise rakendamise ja kasutamise võimalused ettevõtluses ning regionaalne innovatsioonipartnerlus. Rakverre rajatav keskus on üks esimesi Euroopas hoonete projekteerimisel järjest enam levinud BIMmetoodikat kasutades projekteeritud hoone ning koostöös TTÜ teadlastega peaks keskusest kujunema ainulaadse Targa Maja testkeskkonnaga üks esimesi ligi-nullenergia energiakasutusega avalikke hooneid Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojusepõhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib ainulaadne demo- ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas.

Kompetentsikeskuste arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. Meetme rakendusasutus on Siseministeerium ja meetme rakendusüksus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Lisaks Euroopa rahastusele finantseerib keskust Rakvere linn.

 

Kuulutaja