Tamsalu lähistele kerkib linnukasvatuskompleks

kanala

AS HKScan Estonia taotleb lube ja kooskõlastusi broilerifarmi rajamiseks Tamsalu lähistele Uudekülasse.

Aivar Ojaperv

Ettevõtmise keskkonnamõju on läbinud uuringu ning hetkel on Keskkonnaametis avalikul väljapanekul kompleksloa taotlus ning eelnõu. Kui need toimingud tehtud, saab AS HKScan Estonia hakata taotlema omavalitsuselt ehitusluba.

Käitis tahetakse plaanide kohaselt tööle panna veel sel aastal. Viies lindlas on koht 103 000 broilerile, maksimaalseks seatud tootmisvõimsuseks on 773 000 lindu aastas.

Vana ehitatakse ümber

„Tegemist on vana hanelaga, mille HKScan Estonia tahab nüüd uuesti kasutusele võtta,“ rääkis Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg. „Ma isegi ei mäleta, mitu aastat see kasutamata on. Vallal on igatahes hea meel, et üks tühjana seisnud kompleks saab uue elu ning ehk tekib valda ka mõni uus töökoht.“

Uudebergi sõnul on kava elluviimine pisut takerdunud, kuid see tuleneb ilmselt asjaolust, et kompleksluba hakkas esialgu taotlema AS Tallegg, kuid mullu suvel toimusid nimetatud ettevõttes struktuurilised muudatused: 2. juunil ühendati HKScan Grupi juriidilise struktuuri selgemaks ja lihtsamaks muutmise eesmärgil AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg, ühendatud ettevõtte uueks nimeks sai AS HKScan Estonia.

Veokid külast eemale

Keskkonnamõjude hindamise protsessis said sõna sekka öelda ka kohalikud elanikud ja vallavanema sõnul seda ka tehti. „Ohutunde tekitasid võimalik hais ja suurte veoautode liikumine Uudekülas,“ rääkis ta. „Saavutasime kompromissi: omavalitsus väljastab ehitusloa vaid tingimusel, et ettevõte ehitab umbes 300 meetrit uut teed, et lindlat teenindav transport ei peaks liikuma läbi Uudeküla.“

„Tundub, et rohkem probleeme üles ei kerkinud,“ lisas ta. „Igatahes on tegemist positiivse arenguga.“