Viru-Nigulas räägiti tuumaenergiast

Viru-Nigula vallavolikogu viimatisel istungil olid külas Fermi Energia OÜ esindajad, kes rääkisid moodultuumareaktori arendamise plaanist.

Liisi Kanna

Fermi Energia on moodustatud arendamaks võimalust võtta Eestis kasutusele uue põlvkonna väike moodulreaktor Eesti energia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

Fermi Energia OÜ nõukogu esimees Sandor Liive nentis, et jutt ei käi suurest tuumaelektrijaamast, vaid väikesest reaktorist, mida paljud peavad tuumaenergia tulevikuks. „Ja miks me seda üldse kaalume – kui varem rääkisime, et CO2 võib minna kalliks ja põlevkivist elektri tootmine võib muutuda mingil hetkel majanduslikult keeruliseks, siis sel aastal jõudis see reaalsuses kohale,“ selgitas Liive.

Selged muutused

„Tekib küsimus, kuhu me liigume tulevikus elektri tootmisega. Päikese- ja tuuleenergia on kindlasti üks osa lahendusest. Aga hästi lihtsalt öeldes, me Fermi Energias ei usu, et Eesti energia varustuskindluse garanteerib ainult tuule- ja päikeseenergia. On vaja midagi veel,“ arutles nõukogu esimees, lisades, et kui tuumaenergia variandiga ei tegeleta, siis on suure tõenäosusega Eesti tulevikuks päikesest, tuulest ja Vene gaasist toodetud elekter.

Liive nentis, et kuna tuumaenergia arendamine on pikaajaline protsess, siis see tähendab, et kui selle võimalusega täna ei tegeleta, siis ei ole kümne aasta pärast võimalust otsustada, kas soovime seda lahendust või mitte. Ta selgitas, et nende ettevõttes panustataksegi sellesse, et kui väikeste moodulreaktorite töökindlust, ohutust jne on tõestatud, siis oleksid olemas ka võimalused selle Eestisse ehitamiseks.

Fermi Energia OÜ juhatuse esimees Kalev Kallemets andis volinikele detailsema ülevaate. „Kui varem olid tõesti ainult suured tuumajaamas, siis täna on Ameerika Ühendriikides ja Kanadas loa menetluses väikesed, kuni 300 megavatised reaktorid, mis oleksid ökonoomsed ja mille investeeringukulu on selline, mis sobiks ka Eestile,“ täpsustas Kallemets tausta.

Juhatuse esimees nentis, et see on selge muutus valdkonnas ning rõhutas ühtlasi, et selge muutus on seegi, et kliimaneutraalsus on ka Eesti valitsuse heakskiidu saanud. Lisaks kinnitasid möödunud nädalal Euroopa Parlamendi liikmed oma resolutsiooniga kliimamuutuse olemasolu, kriisisituatsiooni.

Kallemets rääkis, et käimas ja tulemas on mitmesugused analüüsid-uuringud, et juhul, kui valitsus otsustab tuumaenergeetikat tõsiselt võtta, oleks omajagu infot juba kogutud ja selge.

Miks Kunda?

Nii rahvasesindajate kui kogukonna poolt volikoguistungile esitatud küsimustes uuriti nii reaktori töö põhimõtete kohta kui ka lihtsamini hoomatavatel teemadel. Kõlama jäid näiteks arvud: reaktori planeeritav eluiga 60 aastat, ühe reaktori jaoks minimaalselt 3 hektarit maad, kuid mõistlik oleks rajada kaks reaktorit. Täpsed andmed selguksid aga konkreetse planeeringu koostamisel.

Üheks olulisemaks küsimuseks oli mõistagi aga see – miks just Kunda? Arvestades muuhulgas, et viimasel ajal on seal panustatud turismi arendamisse.

„Kundal on selgelt pikk tööstuslik ajalugu ja ka tööstuslik tänapäev. Kundas asub Eesti suurim ja suuruselt teine tööstuslik elektrienergia netotarbija ja meil on elektrituruseadus, mis võimaldab neil tootvatel tarbijatel, kui nad on 6 km kaugusel elektritootjast, otseliiniga vältida võrgutasusid,“ märkis Kallemets.

„On olemas meri ja täitsa korralik sadam. On hea geoloogia. On kaks põhivõrgu alajaam mõistlikus raadiuses. Puuduvad tugevad looduskaitsepiirangud ja ohtlikud objektid. On ka piisavalt maad, et kui tuleb täiendavat tööstust, siis seda tööstust oleks võimalik rajada,“ jätkas ta loetelu. Küll aga kinnitas Kallemets, et sarnaseid kohtumisi toimub teisteski valdades.

Kohalike inimeste poolt vahendati ka küsimus, mis ei ole alustatud infovahetusega – see põhjustab pahameelt ja hirmu. Kes soovib teema kohta ettevõtte esindajatelt otse uurida, saab seda teha 9. detsembril Kundas, 10. detsembril Viru-Nigulas ja 11. detsembril Aseris, kui toimuvad kohtumised vallavalitsuse ja volikogu liikmetega, millest lubasid osa võtta ka Fermi Energia esindajad.