Mine lapsega enne kooli nägemiskontrolli.

Reading_glasses

Koolilapse õpihäired, madal enesehinnang, depressioon jms võivad olla põhjustatud nägemishäiretest. Veel enne kooliaasta algust – aga kui ei jõua, siis vähemalt septembris –  tasub igal juhul nägemiskontrollist läbi käia. Ka siis, kui laps kehva silmanägemise üle ei kurda.

Aivar Ojaperv

„Nägemine on õppimisega tihedalt seotud,“ kinnitas Eesti Nägemistervise keskuse juhtiv optometrist Peeter Hallikas. „Eksperdid väidavad, et isegi kuni 80 protsenti koolis õpitust saadakse visuaalselt esitatud info kaudu. Seega on hea nägemine oluline igas vanuses õpilastele, et saavutada täielik akadeemiline võimekus.“

Õppimisega seotud nägemishäirete liigid

„Nägemine on keeruline protsess, mis hõlmab lisaks silmade ka aju,“ selgitas Hallikas. „Näiteks kui laps loeb raamatut nii, et see on silmadele liiga lähedal, võib tal olla nägemisprobleem, mis omakorda võib mõjutada ka õpivõimet.“

Õppimisega seotud nägemishäired saab liigitada kolmeks – kaks esimest mõjutavad peamiselt visuaalset sisendit, kolmas eelkõige visuaalse info töötlemist ja seostamist.

Silmade tervise- ja refraktsioonihäired võivad mõjutada silmade nägemisteravust, mida kontrollitakse nägemisteravuse tabelite abil. Refraktsioonivead on lühinägevus, kaugnägevus ja astigmatism, kuid ka varjatumad kõrgema astme aberratsioonideks nimetatavad nägemishäired.

Silmadel võivad esineda ka funktsionaalsed nägemishäired. Funktsionaalne nägemine viitab silma ülesannetele ja nende neuroloogilisele kontrollile, nagu näiteks silma konvergents, täpsed silmaliigutused (on olulised tõhusal lugemisel) ja silma kohanemine (fookustamise amplituud, täpsus ja paindlikkus).

Funktsionaalsete nägemisoskuste puudujääk võib põhjustada ähmast või kahekordset nägemist, silmade ülekoormust ja peavalu, mis omakorda võivad mõjutada õppimist. Konvergentsi puudulikkus on aga funktsionaalse nägemishäire liik, mis mõjutab võimet jätta silmad lugedes täpselt ja mugavalt ridade kohale.

Veel võivad silmi vaevata tajumuslikud nägemishäired. Nägemistaju aitab nähtut mõista, seda identifitseerida, selle tähtsust hinnata ja seda ajus talletatud infoga seostada. See tähendab näiteks varem nähtud sõnade äratundmist ning silmade ja aju kasutamist nähtud sõnadest kujutluspiltide moodustamiseks.

Lisaks veel värvipimedus, mida tavaliselt ei peeta õppimisega seotud nägemishäireks, kuid mis ometi võib põhjustada koolis probleeme, kui tegemist on näiteks värvide sobitamise või nimetamise ülesannetega. Seetõttu peaks kõik lapsed enne kooliminekut käima silmakontrollis, kus tehakse ka värvipimedustest.

Minge spetsialisti vastuvõtule

„Tavaliste silmakontrollide käigus hinnatakse enamasti ainult esimest nägemishäirete liiki – silmade tervise ja refraktsioonivigadega seonduvat,“ rääkis optometrist Peeter Hallikas. „Siiski pakuvad paljud laste nägemishäiretele ja nägemisravile spetsialiseerunud silmaarstid uuringuid, mis võimaldavad hinnata ka funktsionaalseid ja tajumuslikke nägemishäireid.“

„Õpiraskused võivad põhjustada depressiooni ja madalat enesehinnangut. Nägemise kontroll võiks olla esimesi samme.“

Rakveres on põhjalikku nägemiskontrolli võimalik teostada Eesti Nägemistervisekeskuse kabinetis Tsentrumi ärikeskuse teisel korrusel.

 ———————————————————-

Õppimist mõjutavad nägemishäirete sümptomid on:

 • peavalu või silmade ülekoormus
 • ähmane või kahekordne nägemine
 • kõõrdsilmad või silmad, mis näivad liikuvat teineteisest sõltumatult
 • lugemise ja lähitöö mittemeeldimine või vältimine
 • kiiresti kaduv tähelepanuvõime visuaalsete ülesannete ajal
 • ühe silmaga vaatamiseks pea pööramine või kallutamine
 • ühe silma sulgemine või silma käega katmine
 • lugedes või kirjutades pea raamatule või lauale liiga lähedal hoidmine
 • silmade liigne pilgutamine või hõõrumine
 • lugedes järje kaotamine või sõrmega järje pidamine
 • aeglane lugemiskiirus või kehv loetu mõistmine
 • raskused loetu meelespidamisel
 • sõnade vahelejätmine, kordamine või sarnaste sõnade segiajamine
 • sõnade või sõnades tähtede ümberpaigutamine või tagurpidi lugemine (vanematel kui esimese klassi õpilastel)
 • raskused kujundite mäletamisel, nimetamisel või moodustamisel
 • halb silma-käe koordinatsioon
 • arengulise ebaküpsuse märgid