Narkojõugu pealik saadeti trellide taha

narkoBogdanov1

Lääne-Virumaal suuremahulist narkoäri ajanud mehe suhtes jõustus kohtuotsus, mille kohaselt peab ta nüüd enam kui kuus aastat vanglas veetma.

Mari Mölder

Jaanuaris jõustus kohtuotsusega narkolugu, kus Argo Bogdanov juhtis ja koordineeris Lääne-Virumaal jõuku, kuhu kuulus 12 inimest. Kogu süsteem toimis õlitatult, sest valitses range distsipliin ja kindel hierarhia. Madalama astme narkomüüjad ei teadnud, kes on kogu ettevõtmise juht.

Range kord

Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Valdo Arula ütles, et politsei tuvastas 12 inimest, kes kauplesid Lääne-Virumaal marihuaanaga. Müügitöö kestis mõnel enam kui aasta üle kogu Lääne-Virumaa, kuid peamiselt siiski Rakveres. „Seltskond toimis nagu väike firma, seal oli olemas oma juht, kes jagas korraldusi alluvatele, need omakorda leidsid endale järgmised inimesed, keda kamandada. Kokku moodustuski 12liikmeline grupp,“ ütles Arula.

Argo Bogdanov oli juht, kes kogu süsteemi käima lükkas. Madalam lüli ehk tänavamüüjad ei teadnud, kes on kogu ürituse eestvedaja, nemad teenisid oma protsendi iga müüdud doosi pealt. Nende juht teenis oma raha ja ülejäänud raha läks keti peaorganisaatorile Argo Bogdanovile. Tema langetas otsuseid ja kontrollis teiste liikmete tegevust

Narkoaine tellimine toimis nagu taksofirmades takso tellimine – kõne, soovide edastamine, järgmiseks juba kindel koht, kus aine üle anti. Telefoninumbrit jagati ainult teatud ringkondades. Arula ütles, et kuigi kohtutoimikus pole selle kohta andmeid, on siiski infot, et narkootikumid ka lõpuks alaealiste koolilasteni jõudsid.

Nõrgem lüli

Narkopolitseinikel on kõige lihtsam püüda tänavamüüjaid, aga neilt saadav info ei pruugi viia ketiladvikuni. Seega tuleb politseil hakata otsima kuritegeliku grupi kõige nõrgemat lüli, et siis tema kaudu üles liikuda edasi teiste kurjategijateni. „See oli väga aeganõudev töö. Kiitus neile politseiametnikele, kes juhtumiga tegelesid ja jõudsid lõpuks kohaliku narkomüügijuhini. Raisatud puhkepäevad ja tehtud ületunnid olid väärt seda tulemust,“ rääkis Arula.

Ajal, mil politsei mehi jälgis, andis Bogdanov gruppi kuulunud Fred Selezovile ja Toomas Tappole mitmel korral üle mitmesaja grammi ulatuses kanepit. Meeste roll oli narkootiliste ainete edasimüüjate leidmine ja nende varustamine. Osadeks jaotatuna antigi narkootiline aine edasi järgmistele edasimüüjatele, kelle nad ajapikku oli värvanud.

Läbiotsimised toimusid juba menetluse lõpufaasis. Tappo kodust said politseinikud kätte üle 90 grammi kanepiõisikuid ja kilekoti 3,4 grammi kokaiiniga. Selezovi kodust aga leiti arvutustega paber, mille peale oli kirjutatud „Argole“, ja vedelikuga süstal. Samuti leiti kuue tabletiga plastpurk. Kuna tegemist oli dopinguainega, mis polnud keelatud ainete nimekirjas, siis see tagastati.

Bogdanovi kodust leiti rulli keeratud 20eurone kokaiinijälgedega rahakupüür. Kust aga jõugu pealik narkootikume sai, seda uurimise käigus tuvastada ei õnnestunudki.

Tuttavad näod

Politseinikele ei olnud grupi liikmed tundmatud kujud. Ainuüksi Bogdanovit oli väärteokorras karistatud paarkümmend korda. Samuti on teda karistatud vägivallakuritegude eest.

Bogdanov mõisteti kõigis kohtuastmetes süüdi narkootilise või psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest, mille eest määrati talle kuue aasta pikkune vanglakaristus. Kuna Bogdanov oli varem süüdi mõistetud kehalise väärkohtlemise eest ning selle eest kehtis 18kuuline katseaeg, lisati karistusele seni kandmata viiekuuline karistus. Samuti mõisteti talt välja 14 400 euro ulatuses saadud kriminaaltulu.

Tappo ja Zelezov said aru, et politseil on piisavalt tõendeid, ja läksid kokkuleppemenetlusele, sest siis on karistus tunduvalt väiksem. Karistuste määramisel arvestati jõuguliikmete koostööd politseinikega ja kas nad tunnistasid oma süüd või mitte. Nemad said oma karistuse kätte juba eelmise aasta märtsis. Tappole määrati karistuseks nelja-aastane vangistus, millest ta kohtuotsuse hetkeks oli ära kandnud mõne päeva üle aasta. Ülejäänud vangistus jääb tema puhul tingimisi kohaldamata, kui ta nelja-aastase katseaja jooksul uut kuritegu toime ei pane.

Fred Selezov sai karistuseks viieaastase vangistuse, millest kohe täitmisele pöörati kaks aastat. Ülejäänud kolmeaastane karistus määrati sama pika katseajaga. Samuti konfiskeeriti Tappolt ja Selezovilt vastavalt 2000 ja 5000 euro ulatuses kriminaaltulu.