Armsad Lääne-Virulased!

 

TV_2

3. märts on valimispäev! Tänan teid kõiki, kes te oma hääle e-valimistel või eelhääletamisel andsite Keskerakonnale. Väga tänan kõiki teid, kes te usaldasite anda just mulle võimaluse olla järgmine meie maakonna saadik Riigikogus ning olete juba minu poolt hääletanud, aitäh!

Kuigi poliitikas ei ole minu aeg olnud pikk, siis ettevõtluskogemus, mittetulundusühingu juhtimine, panus erinevatel juhtudel vabatahtlikuna ning nüüd kohaliku omavalitsuse töö abilinnapeana nii mitmetes valdkondades, see kõik kokku andsid mulle kindluse Riigikogu valimistel kandideerimiseks. Ja me kasvame läbi kogemuste.

Inimesena olen alati seisnud õigluse eest, inimeste eest, kes vajavad tuge ja märkamist. Soovin solidaarset ühiskonda, kus kõigil on hea elada – meie pered on väärtustatud, tervishoid heal tasemel ja kättesaadav, eakad ei ela vaesusriskis, vaid saavad pensioni, mis võimaldab neile muretuma elu, ettevõtlus areneb ning riik tagab elu võimalikkuse nii linnas kui maal. Selle eest soovin seista!

Erakonnad annavad valimiste eel erinevaid lubadusi ja palju on vastandumist, konkurendi maha tegemist, et lubatakse midagi utoopilist. Keskerakond ei tagane valitsuse moodustamisel eesmärgist ehitada õiglast riiki, mis seisab iga inimese eest – maksumuudatus ei tohi aidata vaid jõukamat osa, pensioneid peab erakorraliselt tõstma, laste- ja perede toetused peavad kasvama, põllumeeste toetamist tuleb jätkata, sest tasakaalus regionaalareng on oluline. Niisamuti ei tohi arstiabi kättesaadavus sõltuda abivajaja rahakotist. Tervishoiu süsteemi on Keskerakonnal plaan panustada järgneva 5 aasta jooksul 300 miljonit eurot.

Poliitikat teevad aga inimesed ja see, missugused lubadused lähevad koalitsioonileppesse ning hakatakse ellu viima, sõltub ka teie valikutest – sellest, kes võidab valimised. Juba ülehomme, 3. märtsil on võimalus Teil, kes veel valinud ei ole, teha oma otsus ja anda hääl ühele inimesele, keda usaldate esindama oma maakonda järgmises Riigikogu koosseisus.

Mina olen alati valinud inimest, kelle väärtushinnangutes ma ei kahtle, kes on aus, töökas ja usaldusväärne ning kodukoha patrioot. Minul on vedanud, sest ma ei ole pidanud selles inimeses pettuma ja ta on olnud mulle suureks eeskujuks. Ka mina teen kõike minule usaldatut suure pühendumuse, austuse ja kohusetundega. Luban nii jätkata.

Osutudes valituks, luban kohusetundega ja väärikalt esindada oma kodumaakonna inimesi Riigikogus.

Virumaa on virulaste hoida. Ärge jätke otsustamist kellegi teise hooleks. Minge valima!

Tänulik olen teie toetuse eest minu kandidatuurile.

 

Parimate soovidega

Triin Varek,

Rakvere abilinnapea,

Keskerakond