Kuulutusi avaldame Kuulutaja paberväljaandes. Kuulutaja on Virumaa suurim ja nõutuim nädalaleht tiraažiga 16 000 eksemplari.

Kuulutaja ei avalda anonüümseid, seadusega vastuolus või amoraalse sisuga kuulutusi. Samuti ei avalda Kuulutaja võlanõude ega lehe mainet kahjustada võivaid kuulutusi.

Tasumine kuulutuste eest  

Eraisikutel tuleb kuulutuse eest tasuda enne selle ilmumist. Tasuda saab kas toimetuses kohapeal sularahas või pangaülekandega. Pangaülekandes peab olema märgitud ka tellija nimi. Ülekandega tasumise korral palume arvestada, et laekumine meie kontole peab olema toimunud lehe ilmumisele eelneva päeva hommikul hiljemalt kella 11. Juhul, kui makse laekub hiljem, loetakse seda tellija soovina avaldada kuulutus järgmises numbris.

Organisatsioonidele võimaldame tasumist tähtajalise arve alusel.

Kuulutuste avaldamise hinnakiri 

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Korduvkuulutustel allahindlust ei ole.

Standardkuulutused

– 1 rida blanketil 0,50 €
– raam kuulutuse ümber 0,75 €
– foto lisamine kuulutusele 3,30 €

Kujundatud kuulutused

  • 45×15 mm 3,60 €
  • 45×25 mm 4,60 €
  • 45×40 mm 6,60 €
  • 45×55 mm 7,60 €
  • 45×70 mm 8,60 €
  • 45×100mm 10,60 €

Kaastundeavaldused

  • väike 3 €
  • keskmine 6 €
  • suur 10 €
  • väga suur 15 €

Kuulutuste vastuvõtt:

E – P 10-22 Grossi Toidukaubad kaupluses Joogid  Vilde 6a, 44310 Rakvere

E – R 9-17 Kuulutaja toimetuses Tobia küla Rakvere vald (OG Elektra Tootmine) – eelneval kokkuleppel

Kuulutuse sisestamine veebis:

kuulutused.kuulutaja.ee/index.php

Ilmub nii paberlehes kui ka portaalis

Telefoni teel:

+372 5373 4199

E-posti teel:
kuulutus@kuulutaja.ee

Arvelduskontod
SEB                  EE871010502016811001
Swedpank      EE342200221033384705

AveC Kirjastuse OÜ