Koolilapsed õppisid mudellennukeid valmistama

lapsed 1

Teisipäeva pärastlõunal võis Põlula kooli õuel näha õhinas lapsi, kes isevalmistatud lennukite lennutamist õppisid. Koolis peeti teaduse- ja innovatsioonipäeva.

Liisi Kanna

Õpilastele oli teadusest ja innovatsioonist rääkima kutsutud Eesti Leiutajate Liidu juhatuse liige Kalle Köömnemägi ning praktilist tegevust – mudellennukite valmistamist – juhendas Eesti Lennuspordi Föderatsiooni esindaja, lennumudelismi õpetaja Ardo Pärna. Vahendid lennukite valmistamiseks tõid ürituse läbiviijad ise kaasa ning valminud masinad jäid lastele edaspidiseks kasutamiseks.

Põlula kooli direktor Margus Maasik rääkis, et koostöö nimetaud ühendustega toimub juba ammusest ajast ja nii sai ka see ettevõtmine üheskoos korraldatud „Teemapäeva eesmärk on rääkida teaduslikust mõtlemisest, ja teisest küljest, peab sündima ka midagi reaalset, et jutt ei jääks vaid jutu tasandile,“ selgitas direktor.

„Valdkond on oluline, sest innovatiivne mõtlemine ei asu kusagil kaugel, vaid meis endis, ja see tuleb käivitada, siis järgnevad ka teod,“ lisas koolijuht.

Ka Kalle Köömnemägi nentis, et kuigi sageli arvatakse, et enam ei ole midagi juurde leiutada, see tegelikult nii ei ole. „Ühe riigi jaoks on väga tähtis, et tehniline looming areneks. Aga see ei arene, kui ei ole stiimuleid,“ märkis ta.

„Hästi oluline on, et noored käiksid tehnikaringides, siis tekkib ka tehniline arusaam. Ja mina ei tunne mitte ühtegi head inseneri, kes ei oleks noorena mõnes sellises ringis käinud. Selliste ürituste korraldamine on vajalik – see äratab huvi,“ lisas Köömnemägi.

Ardo Pärna toonitas ka erinevatele huviringide kättesaadavuse olulisuse. „Noortele tuleb luua võimalusi tegeleda huviharidusega ka väikestes kohtades. Sellises eas tulekski proovida erinevatel aladel tegevusi – nii saavad noored ideid, võib-olla ka sihi edaspidiseks eluks, mida nad näiteks õppida soovivad.“

Ühtlasi julgustas Pärna, et kui mõni kool tahaks katsetada mudellennualast huviharidust, siis võib temaga julgelt kontakteeruda. „Võtan rõõmuga õpetajaid koolitusele, see ei maksa midagi. Tulevad teevad koos minuga mõne asja valmis ja kvalifitseeruvadki väikeste lennukite ehitamise õpetajaks. Leiutajate liidu kaudu leiab mind üles.“

Lennumudelisimi õpetaja Ardo Pärna näitas lastele ette, kuidas omavalmistatud lennuk õigesti teele saata. Foto: Liisi Kanna

Õpilased mudellennukeid meisterdamas. Fotod: erakogu

Kes on leiutaja?

Kalle Köömnemägi: „Igaüks on leiutaja, kõik meie ümber on leiutatud. Teine küsimus on, mis on täiesti uus leiutis? Need on asjad, mis on riiklikult tunnustatud ja mida võib patenteerida ning kaitsta tehnilise uudsuse kaitsega ehk patendi või kasuliku mudelina. Öeldakse, et leiutaja on see, kellel on selline riiklik tunnustus – patendiamet on andnud välja tunnistuse selle kohta.“