Külalistunnid kummutavad IT-müüte

külalistunnid uuesti

Novembri alguses jõudsid teavituskampaania „IKT on kõikjal“ külalistunnid kolme Lääne-Virumaa kooli. Projekti eesmärk on tutvustada gümnasistidele tehnoloogiavaldkonna erialasid ning töövõimalusi.

Anna-Liisa Villmann,

kampaania koordinaator

 1. novembril toimusid külalistunnid Kadrina keskkoolis ja Rakvere gümnaasiumis, kus Kairi Rüütel rääkis õpilastele oma teest IKT valdkonda ja töökogemusest. Lisaks purustas ta mõningaid müüte, näiteks et „IKT-d õpivad vaid patsiga poisid“ ning „IKT erialade õppimiseks peab olema reaalainetes eriti tugev“.

Kairi on Rakvere gümnaasiumi 2010. aasta vilistlane, kellel on 2015. aastast Tallinna Tehnikaülikooli (TalTechi) äritehnoloogia magistrikraad. Täna töötab ta müügijuhtimistarkvara pakkuja Pipedrive front-end arendajana.

„Tarkvaraarendamine on väga huvitav töö ja kõrgelt nõutud oskus. See on lõputult arenev, tohutult võimalusi pakkuv valdkond, et oma ideed ellu viia ja suuri asju ehitada. Tarkvaraarendamine nõuab tähelepanelikkust ja sobib seetõttu kõigile, kel võimet detaile märgata, ja seda sõltumata nende soost,“ julgustas Rüütel noori IKT aineid õppima.

OSKA tööturu raporti järgi on Eesti tehnoloogiavaldkonna sooline struktuur meestekeskne, IKT töötajatest on vaid 29 protsenti naised. Samuti astus eelmisel aastal kõrgkooli informaatika-infotehnoloogia erialasid õppima 71 protsenti mees- ja 29 protsenti naissoost tudengit.

Täna toimub külalistund Tapa gümnaasiumis. Sel sügisel jõuavad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialasid ning karjäärivalikuid tutvustavad külalistunnid ka Harjumaa, Raplamaa ja Järvamaa koolidesse. Kokku toimub sel ja järgmisel aastal 50 külalistundi üle Eesti ning eraldi kümme ainult tüdrukutele mõeldud töötuba tehnoloogiaettevõtetes.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ennekõike tüdrukutele suunatud kampaania „IKT on kõikjal“ eesmärk on innustada noori senisest julgemalt kaaluma digivaldkonna erialadel kõrgkoolides õppimist ja töötamist. Projekti kohta saab rohkem lugeda startit.ee.

 

 1. novembri IKT-külalistunnid Kadrina keskkoolis.

Foto: „IKT on kõikjal“