Mida soovida ja soovitada uueks õppeaastaks? – Koostööd, usaldust, huvi, hoolimist

Foto: Unplush

Piret Tislar, Porkuni Kooli direktor:

On olnud palju ootamatuid ja väljakutseid pakkuv aasta. Viirus on tekitanud omajagu segadust, aga andnud meile ka väärtusliku õppetunni – me oleme üks osake suurest ja kõigi meie panus on ülioluline.

Ma soovin, et sel aastal kuulaksime rohkem, kui räägime.

Ja kui räägime, siis mõistaksime üksteist.

Ma soovin, et kõigepealt mõtleksime, mida me ise teha saame ja näeksime enam lahendusi kui probleeme.

Kui me kõik rõõmustame vähemalt ühte inimest päevas, siis saame kokku väga palju head.

Nii jaksame igast keerulisest olukorrast targema ja tugevamana välja tulla.

Hoolivat õppeaastat!

Annela Floren ja Mare Paloots, Rakvere Reaalgümnaasiumi sotsiaalpedagoogid:

Kõige alus on koostöö. Ja koostööle viib avatus. Kui me suhtleme omavahel, siis on lootust jõuda ka lahendusteni.

Palju räägitakse ja kirjutatakse sellest, et koolis ei märgata muresid ja probleeme. Kindlasti kõike ei märgatagi. Ja jõuame jälle koostööni. Kus viga näed laita, seal tule ja aita. Jagatud mure on pool muret. Samasisulisi ütlusi võib leida veel ja veel…

Püüamegi rohkem neid mõtteteri järgida. Nii kodus kui koolis. Ja ärme unusta, et jagatud rõõm on poole suurem.

Soovimegi kogu kooliperele: õpilastele, nende vanematele ja kolleegidele jätkuvalt valmisolekut koostööks, avatust ning märkamist.

Vilja Messer, Rakvere linnavalitsuse hariduse peaspetsialist:

Minu sõnum on üks: usaldage üksteist! Iga vanem peaks oma last usaldama ja toetama, ka lapse kontrollimine peaks käima läbi usalduse filtri.

Sama peaks toimima ka õpilase-õpetaja suhtes: õpetaja toetab ja usaldab õpilast, et igal koolilapsel säiliks koolirõõm.

Lapsel on kergem, kui ta näeb, et tema vastas on täiskasvanud partnerid, kelle jaoks ta on oluline. Ja laps omakorda peab usaldama täiskasvanuid ja lähtuma sellest, millist nõu talle antakse. Näiteks toon liikluseeskirja: kui kõik on kokku leppinud, et punase tulega üle tee ei lähe, siis ei tehta seda ka siis, kui ühtegi täiskasvanut ei ole läheduses ja isegi, kui ühtegi autot parajasti ei tule.

Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor:

Head õpilased. Teadmiste omandamine ja valikute tegemine elus on kestev ja järjepidev protsess. Heas koostöös kooli, õpetajate ja lapsevanematega saame aidata teil neid valikuid teha. Soovin teile, head õpilased, tahtmist kuulata ja vaadata, märgata teisi õpilasi enda ümber, et vajadusel neid aidata. Soovin, et lisaks oluliste teadmiste omandamisele saaksite palju uusi ja põnevaid tutvusi. Julgege alati õpetajalt küsida, sest pole olemas rumalaid küsimusi.

Head õpetajad. Teile on pandud väga oluline ülesanne, millega te suurepäraselt ka hakkama saate ehk meie noorte ettevalmistamine eelseisvaks eluks. Tänu teile saame me öelda, et Lääne-Virumaal antav haridus on kvaliteetne, konkurentsivõimeline, innovatiivne ja huvitav. Aitäh teile!

Haridusvaldkonnale tervikuna soovin, et iga lasteaed ja kool oleks ka toetav ja sõbralik ning koht, kuhu nii õpetaja, kui ka õpilane tahab igal hommikul taas tagasi tulla.