Omavalitsuste haridusjuhid kohtusid Rakveres

Möödunud nädalal peeti Rakveres Eesti Linnade ja Valdade Liidu eestvedamisel kohalike omavalitsuste haridusjuhtide sügisseminari, millest võttis osa enam kui seitsekümmend haridusjuhti ligi viiekümnest kohalikust omavalitsusest.

Rakvere Ametikooli saalis toimunud seminaripäeval kõneles hariduspoliitika kujundamisest ja koostööst kohalike omavalitsustega ning üldhariduse, koolivõrgu ja noorsootöö arengutest Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk.

Piret Sapp Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves rääkisid üldhariduskoolide pidajate rahastamisest. Kokkuvõtteid kaasava hariduse arengupäevadest ja edasistest sammudest tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert Piret Liba.

Kõneldi ka kohalike omavalitsuste rollist täiskasvanuhariduse edendamisel. Ministeeriumist peaeksperdid Eneken Juurmann ja Tiina Peterson andsid ülevaate koolipidajate täienduskoolituse vajadustest ja koolijuhtide hindamisest ning tutvustasid alushariduse seaduse eelnõu võtmeküsimusi. Haridusjuhid külastasid ka Rakvere linnavalitsust ja Rohuaia lasteaeda.

„Sügisseminaril kohtumine, kogemuste vahetamine ja koostöömõtete koondamine on kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele väga oluline. Haridusvaldkonnas on piirkonniti toimunud juba suuri muutusi – riigigümnaasiumid, põhikoolivõrgu korrastamine, omavalitsuste ühinemised. Koolipidajatele on kõigile ühtviisi oluline pakkuda oma piirkondades parimat haridust, seega seminaril käsitletud teemad toetavad kindlasti edasist tööd,“ võttis Rakvere abilinnapea Triin Varek toimunu kokku.

Haridusjuhtide õppepäevade korraldamise traditsioonile pandi alus juba 20 aasta eest, Rakveres toimus seminar viimati kümme aastat tagasi.

Haridusjuhtide õppepäevade ettevalmistamisel on üheks pikaajaliseks koostööpartneriks Haridus- ja Teadusministeerium, kellega koostöös valmistatakse ette esimesel päeval ettekandmisele tulevad teemad, lisaks ka SA Innove ja ETKA Andras. Teisel päeval tutvutakse võõrustava kohaliku omavalitsuse haridus- ja kultuuriasutustega.

Kuulutaja

Haridusjuhid linnavalitsuses Rakvere abilinnapea Triin Vareku ettekannet kuulamas.

Foto: Kristel Mänd