Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline partner

12. jaanuaril toimus Tallinnas päästeameti 2020. aasta kokkuvõttev pressikonverents, kus osales ka Rakvere linnapea Triin Varek kui päästeameti strateegilise ja olulisema partneri – kohaliku omavalitsuse – esindaja.

Linnapea rääkis omavalitsuse koostööst päästeametiga, elanikkonnakaitsest ja kriisireguleerimisest, sealhulgas ka koroonakriisi vaates Rakvere linna näitel. „Omavalitsuse jaoks tähtsaim on elanikkonnakaitse ja hädaolukordadeks valmisolek. Päästeamet on kohalikule omavalitsusele oluline partner, kellega koostöös arendada regioonis terviklikult ja süsteemselt nii elanikkonnakaitset kui valmisolekut kriisideks. Rakvere linnal on päästeametiga läbi aastate olnud mitte ainult hea, vaid suurepärane koostöö,“ märkis Triin Varek.

Elanikkonnakaitse osas pani koroonakriis omavalitsuse hoopis teise valgusesse. Lisandus arvukalt uusi ülesandeid, sealhulgas sotsiaalvaldkonnas. Kriisiperioodil ja kehtestatud eriolukorras vajasid tuge ja abi paljud eakad ja sotsiaalselt vähekindlustatud isikud. „Päästeametist oli suur kasu 2020 kevadel eriolukorra ning nüüd sügisel-talvel koroonaviiruse lahendamisel, koondades regionaalsel tasandil kohalikud omavalitsused ja riigiasutused ühte inforuumi,“ ütles linnapea.

„Omavalitsuse jaoks on olnud tähtis see, et meil on päästeameti näol üks partner, kellelt saame iga päev põhjaliku info ja ülevaate hetkeseisust. Loodi regionaalne, kõiki Virumaa kohalikke omavalitsusi ühendav kriisistaap. Seeläbi pandi algus laiemale info- ja kogemuste vahetusele teiste omavalitsusjuhtidega, mida varasemalt sellisel moel ei olnud,“ rääkis linnapea ja tänas päästeametit senise hea koostöö eest.

Varek tõi välja, et tavaolukorras on päästeameti ja linnavalitsuse koostöökohad ennetustööna programmid lasteaia- ja koolilastele ning eakatele, tuleohutusalane kodunõustamine koostöös sotsiaalosakonnaga ning elanikkonna teavitamine Rakvere linna kanalites ja sotsiaalmeedias (käitumisjuhised läheneva tormi korral, kütteperioodi alguseks valmistumine jms). Lisaks tulemuslik koostöö „Kodud tuleohutuks“ projektis, veeohutuse tagamine Rakvere linna veekogudel, päästeameti esindaja osalemine liikluskomisjonis, konsulteeritakse ka linna uusarenduste planeerimisel ning tehakse koostööd loodusõnnetuste lahendamisel jms.

Kuulutaja

Päästeameti pressikonverents. Foto: Taavi Prints