Teede-tänavate remondiks saadi lisaraha

Möödunud nädalal toetas valitsus kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot, millest saavad lisatuge 61 teed ja tänavat.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul parandab kohalike teede korrashoid vahetult inimeste elutingimusi, soodustab ettevõtlust ning turgutab ehitussektorit. „Kohalikel omavalitsustel on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb oma vahenditest väheks ning remont ootab teadmata tulevikku. Riik on viimase aastaga praktiliselt kolmekordistanud kohalike teede korrastamisse mineva toetuse ning see on osutunud tulemuslikuks – võidavad nii kohalikud elanikud kui ka ettevõtjad,“ sõnas ta.

Lääne-Virumaale tuli toetusrahast kokku ligi 1,4 miljonit eurot, millest 590 000 eurot läks Rakvere linnale.

Rakveres toetatakse kolme objekti ehitustöid. 450 000 eurot saab toetust Ilu puiestee ning Ilu puiestee ja Fr. R. Kreutzwaldi tänava ristmiku renoveerimise projekt. Selle raames ehitatakse valmis lõik raudteeäärselt Jaama puiesteelt kuni Fr. R. Kreutzwaldi tänavani ning renoveeritakse ka ristmik ise Maidla oja sillast kuni ringteeni. Tööde tulemusel kaob ära ka eritasandiline ühenduskoht, mis rajati ajutise lahendusena Rakvere ringtee ja viadukti renoveerimistööde aegu.

Jätkub ka ettevõtlust toetavate ligipääsuteede ehitus: Näituse tänava remondiks eraldati 100 000 eurot ja Teliku tänava ehituseks Lennuvälja tööstusalal 40 000 eurot.

„Ilu puiestee ja Fr. R. Kreutzwaldi tänava ristmiku renoveerimise järel valmib kuus aastat ehitatud uues kvaliteedis liikluskoridor Rakvere ringteelt mööda Ilu puiesteed, Jaama ning Raudtee tänavat ja Arkna teed Kunda suunal. Näituse tänav lõpetab aga kolm aastat kestnud Moonaküla teedevõrgu korrastustööd. Loodetavasti aastateks,“ kommenteeris Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami.

Suurem rahastus tuli ka Tapa valda – 485 000 eurot. Sellest Tamsalu Paide maantee tarbeks 100 000 eurot ning Valgejõe puiestee, Leina tänav ja Õuna tänav töödeks 385 000 eurot.

Haljala vald sai teetöödeks 121 000 eurot, millega korrastatakse Ehituse tänav (4 500 eurot), Rutja küla tee (43 000 eurot), Veltsi tee (28 500 eurot) ning Noonu-Annikvere tee (45 000 eurot).

Rakvere vallale eraldati 91 000 eurot Sõmeru Tiigi tänava tarbeks ja Väike-Maarja vallale Kaarma tee töödeks 100 000 eurot.

Enamus toetust saavatest projektidest peaksid valmima sel aastal. Täiendava eraldise andmise aluseks oli Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanek, mis koostati riigieelarve kõnelusteks, et anda ülevaade kui palju lisaraha oli omavalitsustel kohalike teede korrastamiseks tarvis.

Liisi Kanna