Rakvere linn soovib arendada kaasavat valitsemist

Rakvere linn soovib arendada avatud ja kaasava valitsemise põhimõtetest lähtuvat valitsemist (mis tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega), ning läbi selle tagada juhtimisotsuste parem kvaliteet.

Linnapea Triin Varek: „Tähtis on kaardistada tänane olukord ja jõuda hea tulevikulahenduseni – et tekiks avatud valitsemise tulevikupilt. Meile võib tunduda, et kaasame piisavalt, aga see ei pruugi nii olla. Tark on teada saada, kus on kitsaskohad ja mida saab paremini.“

Abilinnapea Andres Jaadla sõnul on kaasava valitsemise põhimõtted olulised tagamaks elanike rahulolu, tõstmaks usaldust kohalike institutsioonide vastu ja muutmaks Rakvere linna pakutavad teenused kodanikukesksemaks. „Tähtis on luua ühtsed põhimõtted, kuidas kohalikke elanikke ja kogukondi paremini ja tõhusamalt kaasata,“ lisas ta.

Mullu novembris esitas Rakvere linnavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele projektitaotluse „Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres“, mis sai positiivse rahastusotsuse veebruaris. Toetusraha saadi 8 542 eurot.

Projektis seatud eesmärkide saavutamiseks alustas linnavalitsus aprillikuus koostööd DD StratLabiga, mille tulemusena valmib käesoleva aasta lõpuks Rakvere linna avatud valitsemise ja kaasamise tegevuskava. Selle koostamise protsessi üheks etapiks on ka fookusgrupi intervjuude ja laiapõhjalise küsitluse läbiviimine Rakvere elanike seas. Küsitlusele oodatakse vastama kõiki rakverlasi, seda saab teha 30. juunini linna kodulehelt leitava vormi veebikaudu.

Kaasamise tegevuskava koostamise protsessi ja tegevuste väljatöötamist koordineerib linnavalitsuse poolt kokku pandud juhtgrupp. Projekti on partnerina kaasatud Lääne-Viru Arenduskeskus.

Kuulutaja