Mis on nelja aasta pärast Rakveres paremini kui praegu?

Kuulutaja andis sõna kõigile Rakvere linnas kandideerivate erakondade ja valimisliidu linnapeakandidaatidele ja palus selgitada, mis oleks nende erakonna valimisvõidu korral maakonnakeskuses nelja aasta pärast oluliselt paremini kui praegu.

Andres Jaadla (valimisliit Rakvere Heaks):

Rakveres on 100 uut eluaset. Lennuki tänava piirkonnas on arendatud parkimisalasid, eluaseme- ja äripiirkondi. Toimib väikelennukite lennuväli. On suvine väliujula ja rannaala. Pikk 22 väljakut ümbritsev hoonestus on taastatud loomekeskuseks. Lastele ja noortele on loovusväljakud. Lasteaedades on rohkem sõimerühmi. Suurendatud on toetusi eakatele, ühistransport on pensionäridele tasuta. On küttepuude toetus. Toetakse Rakvere Haiglat. Linnas on kvaliteetset haridust pakkuv põhiharidusvõrk. Korteriühistutel on toetusprogramm ja leevendatakse ühistute parkimiskorraldust. Töötab ühtne tänavavalgustusvõrk, mis valgustab ka korteriühistute parkimisalasid.

Valminud on Arvo Pärdi Muusikamaja, Jalgpallihall ja Vallimäe Vabaõhukeskuse purikatus. Väärtustatakse ettevõtlust. Suurendatakse toetusi linna esindusmeeskondadele. Linn on kestlik ja roheline. Kaasatud on investeeringuraha Euroopa Liidu projektidest „Kliimaneutraalne Rakvere 2035“ raames. Uuendatud on Seminari tänav ja seda ümbritsev linnaruum, renoveeritud on Jaama ja Küti tänava piirkond, Tartu tänaval on kõnniteed ja arendatud on kergliiklusteid.

Anti Poolamets (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond):

Nelja aasta pärast on Rakvere taastanud väärika maakonnapealinna maine ja vabanenud peale surutavast homopealinna kuvandist. Linn on lahti saanud korruptiivse valitsemise taagast ning korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud isikuid enam ei edutata.

Linna teed on oluliselt paremas korras ning uue hingamise on saanud ajalooline turuhoone ning kultuuri käsutusse on antud endine KITi klubi.

Rahvuslus ja eestimeelsus on jälle au sees ning rumalate ideoloogiate domineerimise aeg on möödas.

Rakvere on peresõbralik linn, kus lapsed ja lapsevanemad tunnevad ennast hoituna. Linna on lisandunud hulk mänguväljakuid ning nende hulgas ka selliseid, mida tullakse imetlema üle Eesti.

Rakvere Keskväljak on saanud uue hingamise – seal on talvel uisuväljak ning linnust külastavad turistid tulevad maailma suurimat liivakella imetlema.

Noorte ja pensionäride liikumisharjumised on muutunud paremaks, sest linn on panustanud noorte huviharidusse ja seenioride tervisekoolitustesse.

Arukas ja aus juhtimine ning hooliv suhtumine on see, mille nimel Eesti Konservatiivne Rahvaerakond töötab, sest meie armastame Eestit.

Laila Talunik (Sotsiaaldemokraatlik erakond):

Rakvere on linn, kus ei sallita endast väiksemate, nõrgemate või lihtsalt teistmoodi vaadetega inimeste kiusamist – ei anonüümselt sotsiaalmeedias ega avalikel üritustel. Linnajuhid on ise enda käitumisega eeskujuks. Linnas on turvalisem elada, sest juba omavalitsuse tasandil tegeletakse perevägivalla ennetustööga.

Linna avalikus ruumis on rohkem kunstiteoseid, mis panevad aluse loovale mõtlemisele ja värsketele uutele ideedele. Meil toimub eriilmelisi sündmusi, mis toovad Rakverre inimesi üle Eesti. Oleme rajanud rohealadele mõnusaid istumis- ja vaba aja veetmise kohti, kus inimestel on hea olla. Rakvere noortel on uus, päris oma koht, kus on neil hea aega veeta. Oleme koostanud koolidele renoveerimisplaani, mille alusel hakatakse haridusasutusi korrastama. Rakvere linna inimesed on kaasatud päriselt linnajuhtimisse ja toimib regulaarne infovahetus.

Kõigi nende lubaduste ja veel teiste, mis on kirjas programmis, realiseerumisel on Rakvere linn omasuuruste linnade hulgas parim valik elamiseks.

Liivika Toming (Reformierakond):

Seisame ühtse meeskonnana avatud, läbipaistva, kaasava ja kogukonda toetava omavalitsuse eest.

  • Tasakaalukas ja väärikas linnajuhtimine
  • Iga inimene on väärtus
  • Kutsuv elukeskkond uuteks algatusteks ja julgeteks ettevõtmisteks
  • Mitmekesine kultuur ja atraktiivne sihtkoht

Korraldame konkursi parima linnajuhi leidmiseks, teeme ettepaneku siduda lahti linnaametnike palgad alampalgamuutustest. Toetame noori perekondi, tagame sünnitoetuse tõusu ning seisame hea tasuta lasteaia koha eest. Võtame selge vastutuse erivajadustega inimeste vajalike teenuste korraldamisel ning loome innovaatilised lahendused eakate seltsielu parandamiseks. Viime lõpuni prioriteetsete kergliiklusteede remondi, loome paremad ühistranspordivõimalused ning taastame „Kaunis kodu“ konkursi linnaruumis. Tagame parimad vabaaja- ja sportimisvõimalused. Koostöö tõhustamiseks ja aktiivseks infovahetuseks korraldame ettevõtjate ümarlaua. Jätkame Nortsu tee ja Narva tänava arendamist.

Vali paremini hoitud Rakvere – iga inimene on väärtus!

Mart Viisitamm (Eestimaa Rohelised):

Mandaatide arvu osas ei võida Eestimaa Roheliste erakond nendel valimistel kindlasti. Roheliste nimekirjas on ainult kaks kanditaati, kuigi väga tublid. Ka absoluutse häälteenamuse korral saame ainult kaks kohta volikogus. Samas on 21-kohalises volikogus juba 2 kohta piisav, et oleks võimalik osaleda koalitsoonilepingu koostamisel ja ka linnavalitsuse tegevuses. Rohelistega koalitsioonis oleks Rakvere valitsemine kindlasti tunduvalt hoolivam ja rohelisem. Me kehtestame tasuta ühistranspordis sõitmise õiguse kõigile linnakodanikele, nõuame raierahu kehtestamist ning pesitsusrahust kinnipidamist. Koolides ja lasteaedades pakume toiduks alternatiivina taimset toitu ning toetame mahetootjaid nendelt mahetooret ostes. Teeme ettevalmistusi maaküttel põhinevale kaugküttele üleminekuks. Nõuame keskkonnahoidlikke riigihankeid. Kompenseerime ühe huviringi lastele maksumusega kuni 50 eurot. Rajame oluliselt rohkem kergliiklusteid ning laiendame jalgrattaga liikumise võimalusi kesklinnas.

Mihkel Juhkami (Isamaa):

Kui Isamaa erakond valimised võidaks, ei juhtu veel iseenesest midagi, kuna ilmselt ei saa Rakveres keegi volikogus 11 mandaati 21-st. Kokku tuleb leppida vähemalt ühe-kahe teise erakonnaga, et ühiselt need järgmised neli aastat valitseda. Ja kui see õnnestub, siis loodetavasti korraldab kõnniteedel kevad-sügist prahi koristust ja talvist lumelükkamist tänavaäärsete majaomanike asemel linnavalitsus. Rakvere raudteejaama ümbrus ja sinna viivad teed saavad tänapäevasel tasemel korda tehtud. Rongile minnes ja rongilt tulles saab arvestada regulaarselt ka Jaama tänaval sõitvate mugavate linnaliini bussidega.

Loodame väga, et 2025.a. sügiseks on uksed avanud Arvo Pärdi kontserdimaja ning meie jalgpallipoisid, -tüdrukud ja rannavõrkpallurid saavad ka lumistel talvepäevadel treenida soojas sisehallis. Usume, et Rakvere on nelja aasta pärast veelgi ilusam ja hoolivam linn, kus meeldib elada nii noortel peredel, kui ka pisut eakamatel ja mida juhitakse üksmeeles ning kõigi arvamust ära kuulates.

Rainer Miltop (Eesti 200):

Eesti 200 on tulevikku vaatav visiooniga erakond. Ajal kui igapäevaelu korrastada, tuleb näha ka pikemat plaani. Meil on  julgus ja kindel tahe viia Rakveres ellu muutused.

Teeme sinu koduümbruse korda ning loome jätkusuutliku linna, mille üle uhkust tunda. Seminari tänava lähiümbruses elab üle veerandi Rakvere linna elanikest, kuid tänav näeb välja nagu Tallinn-Tartu maantee. Ehitame Seminari tänava lineaarpargi, mis loob koduse ja inimsõbraliku keskkonna kõigile. Kaob transiitliiklus. Koju suunduvad sõidukid saavad jalutajaid ja mänguhoos olevaid lapsi segamata oma maja ette jõuda.

Ettevõtjad on, kes tegelikult raha linnajuhtimiseks toodavad läbi makstavate maksude. Lugupidamine ja koostöö ettevõtjatega on kriitilise tähtsusega.

Loome ettevõtluse- ja kogukondade mõttekojad, et ühiselt jõuda parimate lahenditeni ja arvestada Rakvere elanike tahtega. Loome kõigiga arvestava ja turvalise liikluskeskkonna.

Valgustame targalt nii tammikus kui linnametsas olevad jalutusrajad, luues meeldiva, hubase ja valgusreostuseta keskkonna.

Tahame, et saaksid öelda: Rakveres olen ma õnnelik.

Triin Varek (Keskerakond):

Keskerakond Rakveres toetab kaasavat ja läbipaistvat linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist, st kuulata kogukonna arvamusi linna arendamisel, milleks on oluline rakendada nii kaasamiskava kui kaasava eelarve põhimõtteid. Soovime võtta rohkem kasutusele nüüdisaegseid, energiasäästlikke ja rohelist mõtteviisi toetavaid linnaruumi lahendusi, milleks on oluline koostada rohealade kava, kliima- ja energiakava; leida võimalusi kogukonnaaedade loomiseks, mis on korterelamutes elavate inimeste soov. Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitus on jätkuvalt prioriteet. Rekonstrueerime haridusasutuste hooned, tõstame ranitsa- ja sünnitoetust, võimaldame tasuta linnatransporti alates 65. eluaastast ning üheks suvekuuks, kui laps aias ei käi, kaotame lasteaia kohatasu maksmise ning jätkame tasuta hommikusöökide pakkumist hoius ja aias ning pakume hommikuputru koolides. Oluline on toetada uute spetsialistide tööle asumisel linnas neid renditoetusega. Jätkame linna tänavate ja teede rekonstrueerimist, nii et liiklemine oleks turvaline nii jalakäijatele kui jalgrattaga liiklejatele jpm.