Rajaleidja pakub tasuta õppe- ja karjäärinõustamist

DSC_0957

Juba üle kolme aasta tegutsevad igas maakonnas Rajaleidja keskused. Uurisime Rakveres asuva Lääne-Virumaa keskuse juhilt, kes ja mis valdkondades neilt abi saavad?

Liisi Kanna

„Õppe- ja karjäärinõustamise programm 2014-2020“ raames pakuvad kõigi maakondade keskustes inimestele abi Rajaleidja kontorid. „Oleme sihtasutus Innove tütarasutused. Innove on kõige suurem üld- ja kutseharidusega tegelev sihtasutus, umbes poole tema töötajaskonnast moodustavad Rajaleidja keskused,“ selgitas Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse juht Merle Kodu.

Nagu programmi nimigi ütleb, pakub Rajaleidja karjääri- ja õppenõustamist. Sihtrühmaks on kuni 26aastased ning teenused on tasuta.

Hariduslike erivajadustega laste nõustamine

„Rääkides õppenõustamisest, tegeleme me hariduslike erivajadustega lastega. Oleme abiks näiteks siis, kui lasteaias või koolis tekivad probleemid õppeprogrammide läbimisega, ei jõua järgi või on käitumisprobleemid,“ rääkis Kodu.

Samas nentis ta, et paremal juhul saavad lapsed siiski vajaliku teenuse oma koolist. „Meil on õppenõustajaid terve maakonna peale ainult neli ja Lääne-Viru maakond on õpilaste arvu poolest Eestis kohal number viis. Seega saame osutada vaid neid teenuseid, mida kool ise ei suuda pakkuda, väga spetsiifilist abi. Meil töötavad logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja eripedagoog,“ loetles keskuse juht.

„Kõige suuremat tuge saamegi tegelikult pakkuda lapsevanematele ja koolide tugispetsialistidele. Julgustame lapsevanemaid meie poole pöörduma, kui on mure, mida kellegagi jagada pole. Keskus on täiesti sõltumatu, me ei ole seotud ühegi kooli ega lasteaiaga ja info siit välja ei liigu,“ julgustas Kodu.

Lisaks tuleb lapsevanematel sammud Rajaleidjasse seada, kui laps vajab õppekorraldust, mis nõuab kooli pidajalt lisaraha. „Selleks, et Haridusministeerium võimaldaks kooli pidajale haridusliku erivajadusega õpilase toetuseks raha, on tarvis nõustamiskomisjoni otsust,“ selgitas Kodu.

Karjäärinõustamine – enda tundma õppimine

Teiseks suuremaks tegevusvaldkonnaks on Rajaleidjal karjäärinõustamine.

„Me kõik teame, kui suur probleem on see, et 30 000 noort ei õpi ega tööta. Meie inimesed annavad panuse selleks, et õige teeots üles leitaks,“ sõnas Kodu.

Rajaleidja karjäärinõustajad pakuvad nii grupi- kui individuaalnõustamist ning teevad seda peamiselt koolides kohapeal. „Tegeleme õpilastega põhikoolis 7.-9. klassini ja kogu gümnaasiumi osa,“ täpsustas keskuse juht, lisades, et noored on oodatud ka keskusesse nõu küsima. „Me ei ole kedagi ukse taha jätnud, isegi kui vanus on üle 26.“

Kodu rääkis, et mõni inimene käib mitu korda ning paljude jaoks on see esimene koht, kus nende kohta teste tehakse – milleks on suundumus, kas pigem akadeemilise või n-ö oma kätega tehtava töö poole.

„Enda kohta on väga huvitav asju teada saada. Karjäärinõustamine ei tähenda, et ütleksime, kuhu kooli või tööle minna, pigem on see enda tundma õppimine,“ selgitas ta. „On äärmiselt oluline, et noor ise langetaks otsuse, kuhu läheb. Tähtis on ka see, et tal oleks kogu lehvik olemasolevatest võimalustest silme ette laotatud.“

Ametikool kui alternatiiv

Kodu nentis, et sageli peetakse loomulikuks teeks minna põhikoolist gümnaasiumisse, olenemata õpitulemustest. „Meil levivad hoiakud, et õige haridustee jõuab gümnaasiumisse ja lõppeb ülikooliga. Küllalt palju juhtub aga seda, et inimene lõpetab gümnaasiumi, kuid tal napib akadeemilist võimekust. Võib-olla tuleks tema tugevused esile hoopis ametikoolis?“ arutles ta.

„Kui vaadata näiteks Saksamaad ja Austriat, siis seal on praegu kõvasti üle 60 protsendi neid, kes lähevad ametikooli õppima, meil aga ainult umbes 25 protsenti. Pilt erineb drastiliselt,“ näitlikustas keskuse juht. „Meie püüame aidata noorel need võimalused läbi kaaluda.“

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse juht Merle Kodu rääkis, et Kroonikeskuse kolmandale korrusele koliti kontor juuli lõpus, varem paiknes see aadressil Tallinna 21. Foto: Liisi Kanna