Uuest aastast saab abielusid sõlmida maakonnakeskuste omavalitsustes

abielu

Seoses maavalitsuste kaotamisega saavad maakonnakeskuste omavalitsused omale perekonnaseisuasutuste ülesanded. Nii sõlmitakse uuest aastast abielusid, registreeritakse sünde, surmi ning lahutusi maakonnakeskuste omavalitsustes.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul puudutavad muudatused vaid maakonnakeskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, ülejäänud valdade ja linnade ülesanded jäävad samaks. „Maakonnakeskuste omavalitsuste jaoks on korraga tulnud palju muudatusi, sest uute ülesannete ülevõtmine langes kokku haldusreformiga. Samas on omavalitsused teinud suuri ettevalmistusi ja on valmis uuel aastal perekonnasündmusi registreerima,“ ütles Pungas.

Seniseid maavalitsuste ülesandeid rahvastiku toimingute alal võtavad üle Harjumaal Tallinna perekonnaseisuamet, Hiiumaal Hiiumaa vallavalitsus, Ida-Virumaal Jõhvi vallavalitsus ja Narva linnavalitsus, Jõgevamaal Jõgeva vallavalitsus, Järvamaal Paide linnavalitsus, Läänemaal Haapsalu linnavalitsus, Lääne-Virumaal Rakvere linnavalitsus, Põlvamaal Põlva vallavalitsus, Pärnumaal Pärnu linnavalitsus, Raplamaal Rapla vallavalitsus, Saaremaal Saaremaa vallavalitsus, Tartumaal Tartu linnavalitsus, Valgamaal Valga vallavalitsus, Viljandimaal Viljandi linnavalitsus ja Võrumaal Võru linnavalitsus.

Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad ka perekonnasündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine.

Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui praegu saab nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.

Nii nagu praegugi, saab ka edaspidi sündi, surma ja elukohta registreerida kõikides kohalikes omavalitsustes. Samuti antakse seal Euroopa Liidu kodanikule elukoha registreerimisel isikukood ja väljastatakse rahvastikuregistri väljavõtteid.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond võtab seoses maavalitsuste kaotamisega üle rahvastikuregistri kvaliteeditööde korraldamise, haldusjärelevalve ning kannete kogumise ja arhiveerimise. Samuti vastutab osakond edaspidi perekonnaseisuametnike koolituste ja eksamite läbiviimise ning perekonnaseisuametnikele õiguste andmise eest.

Kuulutaja