Adven Eesti tahab saada Rakvere Soojuse ainuomanikuks

IMGP9368

Adven Eesti AS tegi Rakvere linnale ettepaneku asuda läbirääkimistesse nende kahe ühisomandis oleva ettevõtte AS Rakvere Soojus linnale kuuluva osa võõrandamiseks. Hetkel kuulub soojafirmast Rakvere linnale 51,01 protsenti ja ülejäänu Adven Eestile.

Rakvere linnavolikogu hakkab seda teemat arutama järgmisel kolmapäeval toimuval istungil.

Linnavalitsus pole võimaliku võõrandamise osas avalikku seisukohta võtnud. Volikogule on edastatud küll info kõnealuse teema kohta, kuid see, kas läbirääkimisi üldse soovitakse alustada ja kuhu nendega jõuda võiks, jääb volikogu otsustada.

„Valdav osa (vajalikest) investeeringutest on (Rakvere) linna ja Adveni juhtimisel tänaseks ellu viidud ja ASi Rakvere Soojus järgnevate aastate põhiülesandeks on soojuse jaotamise kulude optimeerimine,“ seisab Adven Eesti ettepanekus Rakvere linnale ja volikogule. „Konkursside tulemusena toodab valdava osa soojusenergiast ASi Rakvere Soojus kaugküttevõrku Adven, omades paralleelselt ASiga Rakvere Soojus vastavat personali ja muid vajalikke ressursse. Samas opereerib Adven ka mitmeid lähipiirkonna katlamaju ja kaugküttevõrke (Sõmeru, Kunda, Väike-Maarja jne.).“

Sellest tulenevalt on Adven Eesti AS seisukohal, et Adveni ja Rakvere Soojuse ühildamine soojuse tootmisel ja jaotamisel tooks kaasa tegevuskulude optimiseerimise ning tagab parima kompetentsi ja ressursikasutuse.

Ühtlasi rõhutas Adven Eesti, et kaugkütte hinna kehtestab Eestis Konkurentsiamet, tuginedes tegelikele kuludele, ja seega ei sõltu sooja hind omanikest.

Adven Eesti pakub Rakvere linnale ka konkreetse hinna: 51,01 protsenti Rakvere Soojuse aktsiaid ollakse valmis võõrandama 1,7 miljoni euro eest.

Aivar Ojapervg