Maakondliku talituse juhiks sai Tarmo Mikkal

maakondliku talituse juht

Aastavahetuse eel kinnitati ametisse 14 regionaalhalduse osakonna maakondliku talituse juhti. Talituse juhid valis välja konkursikomisjon. Regionaalhalduse osakond ja selle talitused alustasid tööd 2. jaanuaril.

„Uus aasta algab teisiti. Maavalitsused suletakse ning selle ülesanded jagatakse riigiasutuste ja omavalitsuste vahel ära. Osa maavalitsuste ülesandeid võtab üle rahandusministeeriumisse loodav osakond, mille talitused hakkavad paiknema igas maakonnas,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab juhtide ametisse kinnitamise järel.

„Regionaalhalduse osakonna talituste tööd hakkavad eest vedama talituste juhid. Nende leidmiseks korraldasime avaliku konkursi ning kui võtta arvesse kõik talitused, siis juhikandidaate oli kokku lausa 268. Usun, et leidsime talitustele tugevad juhid ning nad saavad tõrgeteta tööle asuda.“

Regionaalhalduse osakonna maakondlikes talitustes hakkavad sõltuvalt maakonnast töötama kolm kuni seitse töötajat. Kokku alustab osakonna koosseisus uuest aastast tööd 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku 477 töötajat). Igas maakondlikus talituses hakkab tööle talituse juhataja ja enamasti ka planeerijad ning arhivaarid.

Lisaks on osakonnas eri piirkondades kuus kohalike omavalitsuste nõunikku, kaks omandireformi peaspetsialisti, kelle tööalaks saab reeglina mitu maakonda ning maakondliku arendustegevuse nõunik (asukohaga Pärnus), kelle tööpiirkond on kogu Eesti. Uue regionaalhalduse osakonna juhatajaks sai Väino Tõemets.

Lääne-Virumaal oli kandidaate talituse juhi kohale 16 ning valituks osutus Tarmo Mikkal. Kokku hakkab meie maakonna talituses olema viis töötajat, talituse juhatajale lisaks kohalike omavalitsuste nõunik, planeeringute peaspetsialist ja kaks arhivaari.

Talitused kuuluvad rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna koosseisu ning maakondlikel talitustel pole oma eraldiseisvat laialdast otsustuspädevust ja eelarvet. Talituse juht ei ole uus maavanem, maavanemate rolli täitmist maakonna tasandil alates 1. jaanuarist enam ei toimu.

Mis on uue osakonna põhiülesanneteks?

Kohalike omavalitsuste nõustamine.

Haldus- ja asustusüksuse piiride muutmise korraldamine.

Arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine.

Maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine.

Järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste planeeringute üle ja kohalike omavalitsuste nõustamine planeeringute küsimustes.

Riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas.

Järelevalve tegemine kohalike omavalitsuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas.

Kuulutaja

Tarmo Mikkal. Foto: irl.ee