Auväärseid paare tänati eeskuju eest

kuldpulmad 1

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koos Rakvere kristlike kogudustega korraldasid taas vastuvõtu austamaks tänavu kuldpulma või sellele viie aastase sammuga järgnevat pulma-aastapäeva tähistavaid paare.

Liisi Kanna

Kaheksandat korda toimunud austamisüritusele oli kutsutud 35 paari, kellest varasema üleskutse peale teada anti. Osalemas oli nii 50., 55. kui 60., aga ka kaks 65. abieluaastat tähistavat paari.

„Juba ainuüksi need numbrid on imestusväärsed,“ lausus Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen, toonitades ühtlasi, kuivõrd eriline on veel see, mis jääb numbri taha. „Te olete hoolimata elus ette tulevatest hetkedest, otsustanud teineteist armastada ja olla teineteisele ustavad,“ sõnas Kotiesen ning näitlikustas, et mitte kõik päevad ei ole nii päikeselised kui möödunud suvi.

Viru praostkonna praost, Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu arutles abielu kui ühe vahendi üle, mille abil liikuda selle poole, mis on tõeliselt tähtis. Ta tõi paralleeli Piiblist, Aadama ja Eeva paradiisist välja heitmise loost, kus lisaks keelatud viljale kasvasid paradiisiaias ka lubatud elupuu viljad, millest inimene ilma jäi.

„Vahel me teema nalja abielu teemadel, aasime ämmade teemal, aga tihtipeale on see selline huumor, mille taustal on ikka teadmine, et kui see minult ükskord ära võetakse, siis ma tõesti jään millestki ilma,“ sõnas Toompuu.

Praost nentis, et just austamisüritusel osalenud paarid on heaks tunnistuseks, et see ühine teekond on väärtus, mida tasub hoida ja mille nimel pingutada. „Aitäh teile selle eeskuju eest, selle innustuse eest!“ tänas õpetaja.

VIROLi poolsed tänusõnad ütles liidu juht Einar Vallbaum, kes tänuürituse traditsiooni algatamisel veel maavanema ametit pidas – varem oli koguduste koostööpartneriteks just maavalitsus. Vallbaum tundis heameelt, et väärikate paaride austamisest on saanud traditsioon ning et saalis nii palju rahvast viibis.

Liidu juht nentis, et elus on hetki, mil polegi tarvis midagi öelda. „On palju sõnu, ilusaid, häid ja kullakarvalisi. Vahel on aga elus nõnda, et ilma sõnadeta saab nii mõnigi asi palju selgemaks,“ lausus Vallbaum, lisades, et ka sel pidupäeval pole liigseid sõnu vaja. „Hoidke üksteist!“ kutsus ta üles, rõhutades samuti eeskuju olulisust – eeskuju, kes õpetaks olemasolevat hoidma.

Väärikatele kaasadele anti lisaks VIROLi tunnustuskirjale üle abielutunnistuse koopia ning meenena seinakell, sümboliseerimaks koos oldud pikka aega. Abielupaare olid lisaks õnnitlemas ka koduomavalitsuste esindajad ning paljudel jälgisid tseremooniat ka lähedased.

Austamisüritusele Rakvere Kolmainu kirkusse oli kutsutud 35 abielupaari.

Foto: erakogu