Euroopa linnapeade pakti saadikuks valiti Andres Jaadla

Euroopa Regioonide Komitee valis 27 liikmesriigist Euroopa linnapeade pakti rahvuslikud esindajad. Eesti saadikuks sai Rakvere abilinnapea ja Euroopa Regioonide Komitee liige Andres Jaadla.

Jaadla peab oma ülesandeks teadvustada ja tutvustada Euroopa linnapeade pakti kliima- ja keskkonnaeesmärke ning võimalusi, mida linnapeade pakt kohalikele omavalitsustele pakub. Samuti peab ta oluliseks osaleda institutsioonidevahelistel kohtumistel. „On väga tähtis, et rahvusvahelises kliimadiplomaatias arvestataks kohaliku omavalitsuse seisukohti, sest nii jõuab otsustajateni kohalike elanike hääl,“ märkis Rakvere abilinnapea.

Jaadla sõnul on Rakvere võtnud suuna kliimaneutraalsusele ja linnavalitsus allkirjastanud keskkonnaministeeriumiga ühiste kavatsuste deklaratsiooni, et koostöös Eesti keskkonnaseisund paremaks muuta. Deklaratsiooniga võtab linn eesmärgi saada üheks esimeseks kliimaneutraalseks omavalitsuseks Eestis.

Rakvere liitus esimese linnana Eestis Euroopa Komisjoni linnapeade paktiga, millega ühinejad kohustusid vähendama CO2 heitkoguseid oma piirkondades 20 protsenti.

Kuulutaja

Andres Jaadla ja volinik Canete. Foto: erakogu