Julmad kurjategijad said karistuse

????????????????????????????????????

Esmaspäeval jõudis Rakvere kohtumajas lõpule viimasel ajal Lääne-Virumaal üks enam kõneainet pakkunud kohtulugu.

Kaius Mölder

Karistuse said kaks paadunut kurjategijat Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev, kes 2014. aasta 19. detsembril murdsid Rakveres Uuel tänaval eramusse, kus elas 93aastane naine. Lisaks vanaproua peksmisele lõid nad ohvrit noaga, mille tagajärjel ta suri. Mehed võtsid lahkudes kaasa esemeid koguväärtusega 2030 eurot.

Maksimumkaristus röövimise eest

Kuigi kohtu alla läksid mõlemad mehed süüdistatuna eaka naise mõrvas, siis kohtualuste vastuoluliste ütluste tõttu oli vanemprokurör Sirje Merilo sunnitud süüdistuse ümber kvalifitseerima rööviks. Otsuse raskendavaks asjaoluks oli, et sissetungi pani toime grupp  ja kasutati relva või relvana kasutatavat eset, mis tõi kaasa raske tervisekahjustuse.

Riiklik süüdistaja nõudis kohtult meestele 15aastase vanglakaristuse. Viru maakohtu Rakvere kohtumaja kohtunik Anu Ammer rahuldas taotluse ja määras mõlemale mehele võimaliku maksimumkaristuse.

Kohtunik Anu Ammeri sõnul oli meeste kuritöö igati tõendatud ja kohus ei leidnud ühtegi süüd kergendavat asjaolu, et keelduda prokuröri nõutud karistuse määramisest.

Kuivkaev ütles kohtus, et saab otsusest aru. Kudrjašov aga väitis, et talle jääb kohtuotsus arusaamatuks, sest ta pole karistatavat tegu toime pannud. Viimase kaitsja taotles eelmisel istungil oma kaitsealusele esitatud süüdistuse ümberkvalifitseerimist varguseks.

Maakohtu otsust on 15 päeva jooksul võimalik edasi kaevata Tartu ringkonnakohtule.

Kirikuvara ja võltsametnik

Sellest, et tegemist on staazhikate kurjategijatega, annab tunnistust mõlema mehe karistusregister. 26aastast Sergei Kudrjašovi on varem kaheksal korral kriminaal- ja paarkümmend korda väärteo korras karistatud. Peamiselt on karistused määratud salajaste varguse eest. Mees ei põlanud vargil käia isegi kirikus, näiteks varastas ta Rakvere Kolmainu koguduse kirikust erinevaid esemeid lausa kahel korral. Samuti on Kudrjašov käinud vargil korterites ja eramutes. Linnalegendide järgi on ta mänginud ka päästeametnikku, kontrollides asutuses suitsuandurit. Töötajad avastasid pettuse ja ajasid ta minema. Lisaks on mehe registris veel pommiähvarduse tegemine ja inimeste peksmine.

32aastane Jarmo Kuivkaev on varem seitsmel korral kohtulikult karistatud, lisaks on talle määratud karistusi väärtegude toimepanemise eest. Peamiselt on mees seotud salajaste varguste ja kehaliste väärkohtlemistega.

Kuivkaev on ka eelnevalt tapmissüüdistusega kohtu all olnud. Viru maakohus mõistis 2011. aastal ta süüdi teise inimeselt elu võtmises ja määras talle kaheksa aastat vangistust. Otsus aga kaevati edasi ja tapmissüüdistus muudeti kehaliseks väärkohtlemiseks.

Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev. Foto: Mari Mölder