Käimas on täiskasvanud õppija nädal

Täiskasvanud õppija nädal (TÕN) leiab sellel aastal aset 7. – 16. oktoober. TÕN-i ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. Traditsiooniks on saanud üle-eestilised sündmused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum. Nädala jooksul toimub palju eripalgelisi koolitusi ja töötubasid. TÕN-i tegemistega saab tutvuda andras.ee kodulehel.

Kuulutaja