Lääne-Virumaa kõrgeim autasu ootab kandidaate

Lääne-Virumaa vapimärgid. Foto: VIROL

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele, kes on maakonnale osutanud erilisi teeneid ja kel on väljapaistvaid saavutusi.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 10. jaanuariks 2022 aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed:

kandidaadi ees-ja perekonnanimi;

elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev;

elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht;

kodakondsuse andmed;

kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi;

üksikasjalik teenete kirjeldus;

esitaja, tema andmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

2021.aastal omistati kuldsed vapimärgid Päästeameti Ida Päästekeskuse juhile Ailar Holzmannile, Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhile Helmi Urbalule;

Rakvere Teatri näitlejale Volli Kärole, veterinaar Erti Susile ja Rakvere haigla anestesioloog Aile Kaasikule. Hõbedane maakonna vapimärk omistati estofiilile ja suurele Lääne-Virumaa sõbrale Pekka Linnainenile.

Kuulutaja