Lähipäevil algab Moonaküla linnaosa tänavate suuremahuline remont

Esmaspäeva õhtul toimunud avalik infotund Moonaküla piirkonna elanikele tõi linnavalitsusse rohkelt rahvast, kes soovisid saada ülevaate peagi algavast Moonaküla linnaosa tänavate remondiprojektist.

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on Moonaküla tänavate remondiprojekti ette valmistatud juba mitu aastat ja nüüd saab töödega reaalselt alustada. „Tööde maht on suur, kuna Moonaküla linnaosas on teid-tänavaid kokku üle nelja kilomeetri. Samas oleme linnajuhtidena võtnud vastu otsuse, et kui ühes linnaosas remonditakse tänavaid, siis tehakse need võimalusel tervikuna korda,“ rääkis Torm.

Infotunnis tulid arutusele piirkonna elanike murekohad nagu kõnniteede puhastus, parkimine, lumekoristus ja äravedu, sadevee kogunemine ja äravool ning haljastuse teema. „Kõik need teemad, mis meid igapäevaselt puudutavad ja mis paraku muudavad ka meie harjumuspärast toimimist. Eks läbivatel tänavatel, sh Koidu, Kesk, Põhja ja Lääne, parkimisvõimaluse kadumine on ebamugav. Saame sellest täiesti aru ja vabandame. Praktika on aga näidanud, et kõikide linnaarenduste puhul, kus sellega oleme kokku puutunud on esimese aasta jooksul toimunud harjumine ja siis ka omaksvõtt. Seda nii Võidu, Viru, Karja kui Rägavere tänaval,“ sedastas linnapea.

„Eesmärk on muuta liiklemine linnaruumis turvalisemaks, muuta meie igapäevane elukeskkond kaunimaks – teha korda,“ lisas Torm.

Linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe andis ülevaate projekti etappidest ja ajakavast: „Ehitustööd algavad 15. mail Koidu tänaval teekatte freesimisega, torustikutöödega alustatakse juba sel nädalal. Projekti käigus rekonstrueeritakse sõidutee, paigaldatakse uus teekate ja uued äärekivid. Samuti rajatakse kõnniteed Koidu, Kesk, Põhja ja Lääne tänavale.“

Infotunni käigus kerkis üles ka oluline teema seoses osade kinnistuomanike sooviga liituda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga millalgi tulevikus. Seoses sellega palub linnavalitsus kõigil Moonaküla linnaosa kinnistuomanikel, kel on huvi liituda Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga, võtta viivitamatult ühendust aktsiaseltsiga Rakvere Vesi, et enne tänavate remonti oma soovist teada anda.

Moonaküla linnaosa tänavate remondiprojekti maksumus on suurusjärgus üks miljon eurot ja tööd lõppevad augusti lõpuks.

Kuulutaja

Moonaküla linnaosas on teid-tänavaid kokku üle nelja kilomeetri.

Foto: Ain Liiva