Rakvere kuulutas välja Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitushanke

Arvo Pärdi muusikamaja eskiis. Foto: Rakvere linnavalitsus

Rakvere linnavalitsus kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitamiseks.  Hanke objektiks on Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitustööde teostamine komplektselt peatöövõtu korras. Hanke ehitustööde mahus on Rakvere linnas Vabaduse 4 kinnistul asuva Pauluse kiriku hoone ümberehitamine ja laiendamine koos maa-aluse parkla välja ehitamisega.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on tegemist järjekordse olulise etapiga Arvo Pärdi nimelise muusikamaja rajamisel Rakverre. „Tegemist on nii olulise objekti kui ka sisu võtmes väga kaua oodatud unistuse täitumisega, mis iga sammuga aina käegakatsutavamaks muutub. Loodan, et muusikamaja hange on atraktiivne ning hankes osalejaid arvukalt, sest Pauluse kirikuhoone rekonstrueerimine koos juurdeehitusega on unikaalne projekt ja võimalus oma suurepäraselt tehtud tööd hiljem ka esile tuua. Tänan kõiki, kes andsid sisendi ja panustasid hanke ettevalmistamisesse,“ märkis Varek.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on juuli lõpus. Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris viitenumbriga 260464.

Arvo Pärdi nimelise muusikamaja väljaarendamise rahastamise lepingu kohaselt eraldab Eesti Kultuurkapital Rakvere linnale muusikamaja rajamiseks investeeringutoetust kuni 21 miljonit eurot, kattes väljaarendamise maksumusest 91,3 %. Rakvere linn on muusikamaja rajamiseks teinud juba omapoolseid investeeringuid. Hoonekompleksi lõppmaksumus selgub peale riigihanke läbiviimist.

Rakveresse rajatav Arvo Pärdi nimeline muusikamaja moodustab koos laiendusega multifunktsionaalse muusikamaja, kus saab esitada nii suurkoosseisulisi kui ka kammerliku formaadiga kontserte, korraldada näitusi, arendada huvitegevust, pakkuda ruume tantsu- ning muusikakollektiividele jms.

Muusikamaja arhitektuurne lahendus taastab tunnustatud Eesti arhitekti Alar Kotli projekteeritud kirikuhoone väärikal moel, ehitades välja ka algselt plaanitud tornikiivrid ja väärtustades seega Eesti arhitektuuripärandit. Lisaks ehitatakse juurde uus hoonemaht.

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on Riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja ja hoone peaks valmima 2025. aastal.

Kuulutaja