Mida toob uus kooliaasta?

Minister Mailis Reps tutvustas kooliaasta alguse pressikonverentsil Haridus- ja Teadusministeeriumi peamisi tegevusi ja eesmärke algaval õppeaastal. Uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad on: keeleõpe, digipööre ja koolirahu. 2019. aastal tähistame eesti keele riigikeelena mainimise sajandat aastapäeva ja sellest tulenevalt on 2019. aasta kuulutatud eesti keele aastaks. Üle riigi on aset leidnud erinevaid sündmusi ja kes ei jõudnud esimesel poolaastal antud teemale tähelepanu pöörata, siis on teine poolaasta selleks samuti hästi sobilik.

Ministeeriumi kodulehelt leiab täpsema info, mis tegevusi on veel ette nähtud ning loetelus tuuakse välja, et september on keeleõppe ja tõlkijate kuu, oktoober lugemise ja mängukuu, november eestikeelse teaduse ja keeletehnoloogia kuu. Ning detsember eestikeelse hariduse kuu.

Hea keelekasutus ja osav ning viisakas eneseväljendusoskus on olulised kaaslased igapäevasuhtluses. Meist igaüks saab anda oma panuse eesti keele heale käekäigule, eesti keele säilimisele ja ka arengule. Rõhuasetusega ikka eesitkeelsetel väljenditel, mitte mugandatud võõrkeele vormidel. Jälgigem oma keelekasutust ja olgem head eeskujud.

Koolirahu sõlmimine ja ka paberkandjal allkirjastamine on armas traditsioon, mille käigus õpilased kinnitavad kokkuleppe oma huvide, kohustuste ja käitumise osas. Kes soovib, teeb seda ühtselt oma klassiga, tihti paigaldatakse allkirjastatud kokkulepe ka klassiruumi seinale.

Koolirahu selle kõige sügavamas tähenduses on aga oluline ju ka õpetajatele ja vanematele kodudes, mitte ainult õpilastele. Üksteisest hoolimine, abivajaja märkamine, sõbralik ja heatahtlik suhtlus – need aitavad meid kõiki ühtse ühiskonnana edasi. Olenemata sellest, kas on tegemist täiskasvanu või lapsega, lugupidav suhtumine oma kaasteelisesse peab olema iseenesest mõistetav käitumistava.

Mul on väga hea meel, et uue õppeaasta märksõnadest lähtudes on ka Rakvere linna koolides aset leidnud nn digipööre. Volikogu otsusega ja linnavalitsuse läbi viidud hanke tulemusel on kõik munitsipaalkoolid saanud uuendada oma digiparki.

36 kuuks on sõlmitud süle- ja lauaarvutite (kokku 439 tk) ning tahvelarvutite (136 tk) kasutusrendi leping, mille kogumaksumus koos käibemaksuga on 174 084 eurot. Kindlasti on seeläbi paranenud nendes koolides kõigi õpilaste õppetingimused, õpetamistingimused ja digitaristud on viidud tänapäevasele tasemele.

Samas ei jäeta digiarengu kõrval Rakvere koolides tagaplaanile ka füüsilise aktiivsuse ja käelise tegevuse olulisust. Rakvere Gümnaasium ja Rakvere Põhikool liitusid 2019. aasta alguses programmiga „Liikuma kutsuva kool“, mille raames omandatakse häid nippe, kuidas nii ainetunde kui ka vahetunde veel põnevamaks muuta läbi liikumise. Kuigi Rakvere Reaalgümnaasium sellel aastal programmiga ei liitunud, tehakse sarnaseid liikuma motiveerivaid tegevusi (tantsuvahetund, sammude lugemise võistlus jms) ka selles koolis.

Töö- ja tehnoloogiakeskuse maja projekteerimine kõigile linna põhikooli õpilastele on praegu protsessis. Kõik etapid võtavad oma aja, millal ehitushange ja siis ehitus algab – tuleb kannatlikkust varuda.

Tänu huvihariduse- ja tegevuse täiendavale toetusele riigilt on linn saanud lapsi ka koolivälistes ettevõtmistes läbi erinevate projektitaotluste toetada. Kõik need tegevused ei ole päris tasuta, aga lisavõimalused on seeläbi siiski loodud.

2019/2020. õppeaastaks on toetus eraldatud Rakvere Põhikooli ukuleleansambli loomiseks ja Rakvere Põhikooli mudilaskoorile vahendite soetamiseks. Rakvere Muusikakoolis jätkub rivitrummi huvitegevus ja uue klavessiini aktiivsemaks kasutuseks tellitakse vanamuusikaansamblile repertuaar.

Rakvere Sotsiaalkeskuse laste päevakeskuses hakkab toimuma kokaklubi. Muusikakool Rajaots sai toetust foto-videokaamera soetamiseks, et jäädvustada õpilaste tegevused helis ja pildis. See on täiendav võimalus õppeprotsessis, mille abil on õpilastel võimalik saada oma tegevusele tagasisidet objektiivsest vaatenurgast, näha oma arengut hetkel, aga ka pikemas ajalises perspektiivis. Rakvere Loovuskoolis alustab tegevust innovaatiline kokakool ja tegevust jätkatakse eelmisel perioodil alustatud arvutigraafika ja fotograafia õppekaval.

Uue võimaluse loomisega sai toetust ka Rakvere RC Hobikeskus OÜ automudelismi ring rajamiseks. Loominguline seltsi Athena Maja sai taas toetust loovmehhatroonika tegevuste läbiviimiseks. Rakvere noortekeskuses (RANK) jätkub parkuuri töötuba. Kindlasti tasub silma peal hoida teistelgi RANK-i tegevustel, ka seal on sel hooajal plaanis uuendusi ja mitmeid ettevõtmisi väljaspool noortekeskuse maja. Ning sügiseste taotluste osas on otsused veel ees.

Rakvere haridusmaastikul jätkatakse praegu tavapärast rada. Põhikoolivõrgu korrastamisega seonduvad muudatused saavad toimuda alles siis, kui on valmis riigigümnaasium (mille arhitektuurikonkurss on käimas) ja gümnaasiumiastme õpilased liiguvad linna koolidest välja.

Eesti liigub suunal, kus täiskasvanute keskharidus on riigi korraldada ning sellega seoses alustati juba kevadel erinevate osapooltega läbirääkimisi, et arutada Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi (RTG) tulevikku. Praeguseks on loodud töörühm, kuhu kuuluvad nii Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rakvere Linnavalitsuse, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kui Rakvere Ametikooli esindajad. Kindel on see, et alanud õppeaastal jätkub kõik nii nagu tavaliselt ja õppija ning õpetaja jaoks ei muutu midagi. Otsuse RTG tuleviku osas langetab linna volikogu.

Lõpetuseks tuletan meelde, et õppimine on laste jaoks tähtis ja mitte alati kerge töö, igasugune tugi ja abi nii koolis kui kodus on siinjuures oluline. Murede korral tuleb koheselt pöörduda, et koos lahendusi leida. Selleks on koolides muidugi klassijuhatajad, aga ka eripedagoogid ja sotsiaalpedagoogid ning psühholoogiline nõustamine Rakvere Sotsiaalkeskuses.

Soovin kõigile energiat ja edu ning teadmisterohket uut kooliaastat!

Triin Varek,

Rakvere abilinnapea