Tapale saabusid USA tankid

Tapale saabusid tankid

Viimane nädal on Tapa sõjaväelinnakus möödunud väga tegusalt: saabus uus sõjatehnika, algas õppus ning käidi rännakul.

Esmaspäeval saabus Tapale üle 50 ühiku Ameerika Ühendriikide sõjatehnikat, sealhulgas neli tanki Abrams M1A2 ning 15 jalaväe lahingumasinat Bradley.

Saabunud tehnikat hakkab kasutama Tapal paiknev Ameerika Ühendriikide maaväe 4. jalaväediviisi 68. soomusrügemendi 1. pataljoni C-kompanii. Kompaniiülema kapten Edward Bachari sõnul on üksuse saabumine hästi ettevalmistatud ning nende tehnikat saab näha ka eelseisval Vabariigi aastapäeva paraadil, kirjutab Kaitseväe koduleht.

Saabunud kompanii vahetab välja alates möödunud aasta septembrist Tapal paiknenud USA 503. ratsaväerügemendi õhudessantkompanii, mis suundub nädala lõpus tagasi oma alalisse baasi Itaalias.

Üksuse paiknemine Eestis on osa 2014. aastal käivitunud Ameerika Ühendriikide operatsioonist Atlantic Resolve Kirde-Euroopas, mille eesmärgiks on NATO julgeolekumeetmete tugevdamine.

Euroopas läbiviidava väljaõppe üks osa on üksuse manöövrivabaduse ja liikuvuse demonstreerimine, samuti teevad Ühendriikide sõdurid siin läbi taktikalisi harjutusi nii iseseisvalt kui koos 1. jalaväebrigaadi üksustega.

Tankide saabumise kõrval viisid teisipäevast neljapäevani Scoutspataljoni ja veel Eestis viibiva USA 503. ratsaväerügemendi kaitseväelased läbi rännaku Talveretk. 53kilomeetrisel jalgsirännakul Voka asulast Narva osales üle 200 kaitseväelase. Eesmärgiks oli harjutada koostööd ning tutvustada oma tegevust Kirde-Eesti kooliõpilastele.

Ameerika Ühendriikide kompanii rühmaülema leitnant Winston Boldti ütles pressiteate vahendusel, et rännaku üheks eesmärgiks on harjutada tegutsemist Eesti talvistes oludes, kuid ühtlasi näitavad ameeriklased sel moel pühendumust oma liitlastele.

„Teeme koostööd eestlastega ning täidame siin koos tegutsedes erinevaid ülesandeid. Tahame sellega Eesti rahvale näidata, et oleme liitlastena pühendunud,“ sõnas leitnant Boldt.

Rännakuga paralleelselt peeti 6.–9. veebruarini õppust Red Knight, kus oli kokku ligi 350 osalejat neljast riigist: Eestist, Lätist, Leedust ja Taanist.

„Tegemist on osaõppusega Taani diviisi õppusteseerias, mille eesmärk on treenida brigaadide staape lahingukäsu väljatöötamises,“ kommenteeris Kuulutajale 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser, reamees Sander Mändoja. „Red Knight on rahvusvaheline õppus ning hea võimalus 1. jalaväebrigaadi staabile harjutada koostööd meie liitlastega inglise keelses keskkonnas. Taani diviis juhib ka eeloleval suvel Lõuna-Eestis toimuvat õppust Saber Knight.“

Lisaks korraldas kolmapäeval Õhutõrjepataljon keskpolügonil lahinglaskmised õhutõrjesuurtükkidest.

Kevadtalvel ootab ees teisigi õppuseid. „Suurematest võiks mainida õppust Talvelaager, mis toimub 27. veebruarist 5. märtsini. Seal osalevad 1. jalaväebrigaadi üksused, sh Scoutspataljon, Kaitseliit ning USA soomusüksus,“ loetles Mändoja. „Mais toimub Ida- ja Lääne-Virumaal Kevadtorm 2017, kus osaleb ka aprillis saabuv Ühendkuningriigi juhitud lahingugrupp.“

Kuulutaja

Saabunud tehnikat hakkab kasutama Tapal paiknev Ameerika Ühendriikide maaväe 4. jalaväediviisi 68. soomusrügemendi 1. pataljoni C-kompanii. Foto: reamees Karl Johanson