Rakvere jäätmeveos ootavad ees muudatused

IMG_3894

Alates 1. märtsist tuleb Rakveres biolagunevaid jäätmeid eraldi sorteerida ning muutuvad konteinerite kohustuslikud tühjendamissagedused.

Viimatisel Rakvere Linnavolikogu istungil võeti vastu jäätmehoolduseeskirja muudatused, millega täpsustati biolagunevate jäätmete üleandmise kohustust ja korda.

Linnavolikogu liige, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla tundis enne otsuste vastuvõtmist muret, et teavitustöö seoses muudatustega on olnud kesine. „See puudutab enamusi linlasi, kes elavad korrusmajades. Lisaks peavad korteriühistud tegema vastavaid kulutusi,“ sedastas Jaadla. „Viisin Eesti Korteriühistute Liidu poolt läbi küsitluse. Saatsime 174 Rakvere korteriühistule e-kirja ja saime aktiivset tagasisidet selle kohta, et teavitustöö eelseisva kohustuse osas ei ole olnud piisav.“

Sellega seoses tegi Jaadla ettepaneku lükata määruse jõustumine 1. märtsilt edasi 1. maile. Ettepanekut esitatud kujul ei arvestatud, kuid teavitustöö lisamise vajadus võeti arvesse.

Hea tava kohaselt ei võeta määrust teisel lugemisel vastu, kui on esitatud muudatusettepanekuid, kui sedapuhku olid volinikud nõus tegema erandi. Biolagunevate jäätmete sorteerimise nõue tuleneb riigi jäätmekavast. 1. märtsil jõustub linnavolikogus suvel vastu võetud seadus, mille alusel hakkab jäätmevedu hõlmama ka biolagunevaid jäätmeid. Seepärast oli korrektne ka uus jäätmehoolduseeskiri enne nimetatud kuupäeva vastu võtta.

Abilinnapea Rainer Miltop nentis, et see kindlasti ei tähenda nö karistusoperatsioonide alustamist peale muudatuste jõustumist. „Siis algab alles tõsine protsess muudatuste juurutamisel,“ sõnas ta.

Lisaks muudeti konteinerite minimaalset tühjendamissagedust. Varasemalt oli kohustuslik segaolmejäätmete konteinerit tühjendada kord nädalas, edaspidi aga kord kuus. Erandiks on biolagunevad jäätmed, mille mahutit peab tühjendama kord kahe nädala jooksul.

Jaadla tegi ettepaneku ka viimaste puhul kohustuslik sagedus neljale nädalale tõsta, et mitte tekitada liigset halduskulu ühistutele. „Me ei tea, kas kahe nädalaga saab mahuti väiksemate majades täis – tuleb tühivedu ja vedaja esitab arve,“ arutles ta. Lisaks nentis Jaadla, et määrus näeb niigi ette, et tuleb vältida mahuti ületäitumist ja haisu teket, seega peab vajadusel tühjendamise tellima sagedamini, kui minimaalne nõue ette näeb. Ka see ettepanek jäi volikogu toeta.

Miltop selgitas, et konteinerid on erineva mahuga ning tänu sellele saab väiksem maja valida väiksema mahuti. Rakvere Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka lisas, et kogudes mahutit täis kuu aega, muutub see raskeks ja tühjendamine väga keeruliseks. „Elu, mis biolagunevates jäätmetes selle aja jooksul tekkima hakkaks, on hoomamatu. Seda on pärast väga keeruline tühjendada.“

Liisi Kanna

—————————————

Rakvere Linnavalitsuse spetsialist Riin Sikka andis ülevaate, mida muudatused täpsemalt kaasa toovad: „1. märtsist tuleb biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi ning anda üle jäätmevedajale, kelleks Rakvere linnas on AS Ragn-Sells.

Nõue kehtib kõikidele alates 10 korteriga kortermajadele ja juriidilistele isikutele, kellel biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas. Eraldi kogumiseks tuleb hankida biolagunevate jäätmete konteiner ning Lääne-Viru Jäätmekeskusega leppida kokku veo sagedus. Konteiner võib olla 140- või 240liitrine ning selle sisse tuleb panna biolagunevast materjalist kott.

Biolagunevate jäätmete konteinerit tuleb tühjendada vähemalt korra kahe nädala jooksul, aga kindlasti võib seda teha ka tihemini. Kortermajad või asutused, kus neid jäätmeid tekib rohkem, kui üks 240liitrine mahuti mahutada võiks, võivad kasutusele võtta mitu sellist konteinerit.

Kui esialgu võib tunduda, et selline korraldus biolagunevaid jäätmeid eraldi koguda ja üle anda tekitab suurenevat kulu, siis tegelikult peaks korraliku sorteerimise järel olmejäätmete maht oluliselt vähenema ning seetõttu ei pea olmejäätmete konteinerit enam endise graafiku järgi tühjendama, vaid saab seda teha harvem. Ka on võimalik vahetada olmejäätmete konteiner väiksema konteineri vastu. Biolagunevate jäätmete konteinereid võib osta või rentida Lääne-Viru Jäätmekeskusest, samuti võib sealt osta biolagunevaid kotte. Küsimuste korral nõustab samuti jäätmekeskus.

Rakvere Linnavalitsus korraldab 28. veebruaril kell 13 Targas Majas infotunni, kus huvilistel on võimalik uue korra suhtes tekkivatele küsimustele vastused saada.“