Targa Maja valmimine lükkub juuli lõppu

tarkmaja

Esialgse plaani kohaselt 31. maiks valmima pidanud Rakvere Tark Maja antakse uue plaani kohaselt ehitajalt tellijale üle 31. juulil. Hoone sisustamine nõuab veel omajagu aega ja avamispidu saab pidada ilmselt alles septembri lõpus.

Aivar Ojaperv

„Juhtunud pole midagi, ajapikendus on kõigi osapooltega kooskõlastatud,“ lausus rajatise tellija sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus juhatuse liige Kalle Karron. „Algsed tähtajad olid liiga pingelised ja optimistlikud,“ selgitas ta. „Lisaks esitati hankelepingu kohta mullu suvel vaie, mis venitas ehitustegevuse algust.“

Ehitajad saavad kiita

Hoonet ehitavad ühispakkumisega hanke võitnud EBC Ehitus AS ja KRTL OÜ. Alltöövõttu teevad mitmed Virumaa ettevõtted. „Näpuga pole kellegi poole vaja näidata, ehitaja pingutab,“ kinnitas Karron. „Tegemist on keeruka objektiga, aga ehitajad on tublid. Hindan ehituse juhtimist ja töötegemist heaks. Väikesi vajakajäämisi on ikka, aga kõik need parandatakse ära. Vähemalt mulle on jäänud mulje, et ehitajad teevad asja südamega, see on nii oluline objekt, et keegi ei taha üle jala lasta.“

Targa Maja ehitamist ja hilisemat sisustamist rahastavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Rakvere linn. Tegemist on kuluka ettevõtmisega, esialgse lepingu maht on 3,5 miljonit eurot, – kas valmimise tähtaja edasilükkamise eest sanktsioone või trahve pole karta?

„Kõik muudatused on osapooltega kokku lepitud,“ kinnitas Karron. „EAS on asjaga päri, samuti linn.“

Avapidu sügisel

Ehitaja peab hoone, nagu mainitud, tellijale üle andma hiljemalt 31. juulil. See aga ei tähenda, et Tark Maja järgmisel päeval uksed avaks.

„Testkeskkonnaga seotud automaatika seadistamine võtab aega,“ möönis Karron. „Kuni sisustus paika saab, laborid tööle jne, kulub kuu või paar. Praeguse kava kohaselt saame avapeo korraldada septembri lõpus.“

Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus on Rakvere kesklinna Ühsipanga hoone juurde rajatav teadus ja arendustegevusega tegelev regionaalne kompetentsikeskus. Hoone projekteerimisel kasutati BIMmetoodikat, tänu millele peaks keskusest kujunema ainulaadne Targa Maja testkeskkond ning üks esimesi ligi-nullenergia energiakasutusega avalik hoone Eestis. Keskuse kütteks kasutakse maasoojuse põhiseid energiakaeve ja päikeseenergiat. Keskuse hoones valmib ainulaadne demo- ja testkeskkond hooneautomaatika valdkonnas.

Hoonesse kolib ka Rakvere linnavalitsus.