Teatri juurdeehitus sai rohelise tule

kinumaja_2 (2)

Rakvere linnavolikogu andis kinnituse, et linn tagab oma eelarvest kaasfinantseeringu Rakvere Teatri kino- ja proovisaali ehitamisel. Kui takistusi ette ei tule, kerkib juba selle aasta lõpuks teatrimäele uus hoonekompleks, kuhu mahub kaasaegne kinosaal ning nn black box ehk näitlejate proovisaal koos selle juurde kuuluvate abiruumidega.

Aivar Ojaperv

Rakvere garanteerib ehituse finantseerimise maksimaalselt 1 182 014 euroga, teise poole vaja minevast summast panustab Eesti riik.

Ehituseks valmis

Ettevalmistused ehituseks on juba tehtud. Juba varem on välja ehitatud vajalikud kommunikatsioonitrassid ning läbi viidud on ka hange ehitaja leidmiseks. Hanke võitis E&G OÜ.

Rakvere kinomaja on kavandatud teatrimäele Rakvere teatri ja rahvamaja vahetusse lähedusse. Umbes sellesse kohta, kus asuvad välja- kaevatud ja konserveeritud kloostrivaremed.

Kinofilme näidatakse Rakvere Teatri väikeses saalis ka praegu, kuid aparatuur on ajast ja arust ning kaasaegseid kassahitte pole seal võimalik demonstreerida. „Kui uut kinomaja ei ehitata, siis kino kui kunstiliik Rakverest kaob,“ on teatri direktor Velvo Väli varasemalt öelnud.

Eeltöö uue kinomaja ehitamiseks tehti ära juba 2008. aastal. Riigi huvi kinomaja juures on asjaolu, et samasse hoonesse tuleb ka Rakvere Teatrile vajalik proovisaal koos abiruumidega.

 

Linna suured investeeringud

Kaasfinantseeringu tagamiseks peab Rakvere linn laenu võtma, kuid linnapea Mihkel Juhkami kinnitusel on linna laenukoormus väike ja ükski varem planeeritud asi selle tõttu ehitamata ei jää. „Riigiametnikega seda teemat arutades öeldi meile otse: kuulge, poisid, teil on raha küll, laenake palju tahes,“ näitlikustas linnapea.

Rakvere linn on üsna osavalt ära kasutanud n-ö kahasse ehitamist ehk leidnud rajatiste finantseerimisel partneri riigist, välismaalt ja erasektorist.

Tänavu peaksid valmima pea nullist uuesti üles ehitatav Rohuaia lasteaed (partneriks Šveitsi riik), Tark Maja (EAS), reketlonihall (erainvestor) ja nüüd siis ka kinomaja (Eesti riik). Nimetatud hoonete rajamisse investeeritakse üle 12 miljoni euro, millest Rakvere linna panus on umbes 40 protsenti.

12 miljoni suurune investeering avalikku ruumi tähendab ühtlasi seda, et Rakvere linn investeerib tänavu ühe elaniku kohta Eestis kõige rohkem.