Tennisehalli valmimine lükkub edasi

IMGP9280

Järgmisel nädalal arutab Rakvere linnavolikogu Euro Kinnisavaarendus OÜ taotlust Rakvere Kastani tänavale kavandatud tennisehalli ehitamise ja valmimise tähtaja edasilükkamist.

Aivar Ojaperv

Mullu aprillis tehtud otsuse põhjal pidanuks Kastani ja Vee tänavale kavandatud tennisehall valmima juba selle aasta 1. septembriks. Projekti arendaja Euro Kinnisvaraarendus OÜ palub nüüd pikendust ja lubab projekti ellu viia järgmise aasta 1. märtsiks, sellega seotud parklakohad lubab arendaja valmis ehitada sama aasta 1. maiks.

Rakvere linnavalitsus sõlmis Euro Kinnisvaraarenduse OÜ kui vastava riigihanke võitjaga kontsessioonilepingu (hoonestusõiguse seadmise lepingu) ja kasutuslepingu tenniseväljakute kasutamise ning võitluskunstide saali ja laoruumi kasutamise teenuse ostmiseks mullu kevadel. Lepingu kohaselt kohustus Euro Kinnisvaraarendus OÜ rajama omal kulul ja riisikol tennisehalli Rakvere linnale kuuluvale kinnistule; linn omakorda kohustus pärast kompleksi valmimist ostma Euro Kinnisvaraarendus OÜlt tenniseväljakute, võitlusruumide saali ja laoruumide kasutamise teenust.

Hoonestusõiguse seadmise leping näeb aga ette ka võimaluse tennisehalli rajamise tähtaja pikendamiseks ja seda nüüd arendaja taotlebki. „Projekteerimistööd ning sobiva peatöövõtja leidmine on võtnud Euro Kinnisvaraarendus OÜst sõltumatutel põhjustel oodatust rohkem aega ning toonud kaasa ehitustegevuse viibimise,“ seisab linnale saadetud avalduses. „Seetõttu ei ole võimalik tennisehalli rajada (esialgu kokku lepitud) tähtajaks.“

Seoses tennisehalli rajamise tähtaja pikendamisega teeb Euro Kinnisvaraarendus OÜ ettepaneku leppida kokku ka tenniseväljakute kasutamise teenuse ning võitluskunstide saali ja laoruumi kasutamise teenuse uues algustähtajas, määrates selleks järgmise aasta 2. mai.

One Comment