Valmis üle miljoni euro maksnud Tamsalu alajaam

tamsalualajaam

Teisipäeval, 11. novembril võttis Elektrilevi ehitajalt vastu täielikult uuendatud Tamsalu piirkonnaalajaama, millega paraneb elektrivarustuse kindlus ligi 2100 Lääne-Virumaa majapidamisele ja ettevõttele. Alajaama uuendamistööde kogumaksumuseks kujunes 1,12 miljonit eurot.

1960ndatel kasutusele võetud ja vananenud alajaama asemele ehitati uus alajaamahoone koos 35- ja 10-kilovoldiste jaotusseadmetega ning paigaldati keskkonna- ja elektriohutust parandavad seadmed.

„Tamsalu alajaam on piirkonna elektrivõrgu tähtis sõlmpunkt, mille olulisus tõuseb esile just lähipiirkonna suuremahuliste hooldustööde või ulatuslike rikete korral, kui saame teha ümberlülitusi Lääne-Virumaa ja väikse osa Järvamaa majapidamiste elektrivarustuse kiireks taastamiseks,“ selgitas Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend investeeringu vajalikkust.

Tamsalu ja Tapa valla, aga vajadusel lisaks Väike-Maarja või Ambla valla majapidamisi elektriga varustava uue alajaama ehitas Merko Infra AS.

Ehitustööd Tamsalus Paide maantee ääres asuvas alajaamas algasid 2013. aasta kevadel. „Uute seadmetega õnnestus alajaam mahutada oluliselt väiksemale maa-alale, parandada alajaama territooriumi välisilmet ja kõige tähtsam – tõsta võrgu töökindlust vähemalt järgmiseks neljakümneks aastaks,“ ütles Jaanus Tiisvend pressiteenistuse vahendusel.

Kokku investeerib Elektrilevi tänavu Lääne-Virumaa elektrivõrkudesse 3,3 miljonit eurot, uuendatakse 37 alajaama ja ehitatakse 89 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam kui 30 võrguettevõtte seas, toob elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud suurematest aladest Läänemaa, Viimsi ja Narva. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.

 

Kuulutaja