Maakonna turismisektoris arendatakse koostööd

Lääne-Virumaa turismiasjalised asutasid eelmisel aastal MTÜ Visit Virumaa, et liikuda aktiivsema koostöö ja ristturunduse suunas. Alustuseks korraldatakse valdkonna ettevõtjatele ühiseid kogemusreise, et ammutada mõtteid ning jagada üksteise tegemistele tagasisidet.

Liisi Kanna

MTÜ Visit Virumaa loodi möödunud aasta sügisel, impulss selleks saadi aga pool aastat varem, mil SA Lääne-Viru Arenduskeskus kutsus maakonna toitlustus- ja majutusettevõtjad Lammasmäele turismiseminarile.

Visit Virumaa juhatuse liige Karin Reinberg-Shestakov rääkis, et üritusel osales umbes 50 inimest, teiste hulgas nüüdse MTÜ asutajad, kes ei osanud sel hetkel absoluutselt arvata, et tänu neile midagi uut sünnib. „Läksime sinna lihtsalt kuulama ja infot saama, nagu kõik teisedki. Eesmärk oli rääkida maakonna turismi valukohtadest, suundadest ning kus Lääne-Virumaa turism üldse hetkel asub,“ sõnas Karin.

Seminari jooksul kerkis aga esile teatav aktiiv, kellel oli rohkelt ideid. „Päeva lõpus käisid arenduskeskuse esindajad välja, et need, kes tunnevad, et tahaksid midagi ära teha, astugu välja. 11 inimest jäi sõelale ja hakkasime vaikselt tegutsema,“ märkis ta.

Vahele jäi suvi, turismisektori kõrghooaeg, ning sügisel asutasid needsamad 11 inimest MTÜ Visit Virumaa, mille juhatuses on kuus liiget. „Eesmärgiks on tekitada ettevõtjates vaikselt arusaamine ja soov liituda,“ rääkis Karin.

„Strateegia, visiooni ja missiooni formuleerimise kõrval ongi järgmiseks tegevuseks suurema ringi ettevõtjate kaasamine. Tänu ühisreisidele ja muudele väikestele tegevustele on sooviavaldajaid juba tulnud,“ selgitas ta.

Marsruutide läbimängimine

Ühiste väljasõitude organiseerijateks on Visit Virumaa juhatuse liikmed Gadi Lübek ja Karin Reinberg-Shestakov ning õla on alla pannud ka Lääne-Viru Arenduskeskus. Viimane toetab kogemusreise projekti Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks (PATEE) kaudu.

„Toetame Lääne-Virumaa võrgustikke. Näiteks needsamad reisid on abiks, et ettevõtted areneksid ja tekkiks koostöö ning suurem efektiivsus. Et turist siia pikemaks pidama jääks ja ettevõtted ära ei kaoks. Eesmärk on ikka see, et olemasolevad ettevõtted saaksid tugevamaks, ja samas neile, kes tahaksid tulla, oleks tugigrupp olemas,“ selgitas Lääne-Viru Arenduskeskuse vaadet selle juhataja Heli Eigi.

Arenduskeskus oli koos Visit Virumaaga korraldajaks ka tänavu juulis Lammasmäel toimunud seminaripäeval, kuhu taas maakonna toitlustus-, majutus ja muud turismiettevõtjad kokku kutsuti ning kus sündis ka ühisreiside idee.

Umbes 40 osalejaga üritusel sai üheks ülesandeks panna kokku turistidele näidis reisimarsruute, mis kohalviibinute ettevõtteid läbiksid. „Kogemusreisidel järgimegi seal väljatöötatud marsruute. Need on kõige madalamalt rohujuuretasandilt alguse saanud – ettevõtjad ise panid töögruppides marsruudid paika,“ rääkis Karin Reinberg-Shestakov.

Esimese reisi teekond kulges Peterburi maanteest lõunapoolsel alal, Tapa ja Kadrina lähistel. Teine Peterburi maanteest põhjapool ning kolmas taas maanteest lõunapool, sealsetes idapoolsemates valdades.

On, mida kogeda

Kogemusreise korraldatakse kokku seega kolm, neist kaks on praeguseks seljataga. Mõlemal toimunud sõidul osales umbes 30 inimest ning teise neist sai kaasa teha ka siinkirjutaja.

Juba ühel reisil osalemine andis väga hea vaate maakonna turismisektori mitmetahulisusele, sest küllalt väikese piirkonna peale leidus tõesti eripalgelisi võimalusi. Lääne-Virumaal on, mida kogeda.

Nii näiteks sai maitseelamuse nii mahlaste koduste pirukate näol Rannu kohvikus kui delikatessi, kopraliha mekkides Jäägri Grillis. Reisisellide päevamenüüst ei puudunud ka tõeliselt maitsev praad Põdra Pubis. Reisi jooksul sai toitlustuskohtadest pilgu peale visata ka Sagadi mõisa restoranile ja Lontova seikluspargi kohvikule, kus küll pakutava maitsmiseks ei läinud.

Meelelahutustki tutvustati igale maitsele. Ekstreemsema ajaviite võimalusi nähtigi Lontova seikluspargis, kus nii mõnelgi osalejal juba rippsillal kõnd kõhu veidi õõnsaks tegi. Sealsamas paari kilomeetri kaugusel said aga ajaloohuvilised tutvuda Kunda tsemenditehase muuseumi väljapanekutega.

Päevakavast ei puudunud ka loodusprogramm – Sagadi mõisa looduskoolis ei ole vahva mitte üksnes koolijütsidel, vaid põnevust jagus ka ettevõtjatele. Kuivatatud taimede, putukate, käbide, kivide jms uurimise kõrval sai jalutada ka elava looduse keskel ning maitsetaimepeenras suugi magusaks teha.

Kogemusreisi käigus tutvustati ka majutusvõimalusi, hotelliosa sai kaeda sealsamas Sagadi mõisas, külalistemaja on rajatud ka Lontovasse, kus samuti numbritubasid võis uudistada. Päev lõppes aga luksuses – külastades Aqva Hotel & Spa sviitisid.

Tutvuda ja tagasisidestada

Osalejad jäid reisiks valitud sihtkohtadega igati rahule. „Minu meelest oli väga huvitav, just see osa, kui ida poolt tulema hakkasime. Teadsin küll, et selline koht nagu Jäägri Grill on teeääres, aga sees polnud kunagi käinud. Samamoodi ei teadnud, milline see Põdra Pubi välja näeb. Seda, et Kundas muuseum on, polnudki kuulnud,“ rääkis kudumeid valmistava OÜ Lõnga Liisu töötaja Mari-Liis Vahtra.

„Lontova seiklusparki teadsime vist küll kõik, sellised suuremad asjad on ikka teada, aga väiksemad tegijad jäävad kahesilmavahele,“ jätkas Mari-Liis, lisades, et päev oli ka igas mõttes hästi organiseeritud.

Karin Reinberg-Shestakov nentis, et üheks eesmärgiks ongi just nii inimeste kui teineteise tegemistega tuttavaks saamine. „Tundub elementaarne, et ühe kandi ettevõtjad tunnevad üksteist, aga tegelikult ei tunne. Teatakse küll, et üks või teine inimene mingi ettevõttega tegutseb, aga ei suhelda ja tekib konkurentsi tunne,“ rääkis Karin.

„Meie peamine eesmärk ongi see, et ettevõtjad õpiksid üksteist tundma ja tekkiks arusaamine, kes mida pakub. Ning võimalusel leitaks ristturunduse viise,“ selgitas ta reiside üht olulist mõtet.

Lõnga Liisu omanik ning Visit Virumaa üks asutajaliige Ülle Vahtra oli teiste ettevõtjate ja ettevõtetega tutvuma toonud lausa neli enda töötajat. „Oleme iga suvi naistega kusagil väljasõidul käinud, muidugi kahepäevasel, aga kuna nüüd koroona tõttu ei ole ajad nii head, jäi see ära. Esimesel Visit Virumaa reisil arutasime, et miks mitte rohkem inimesi kutsuda ja nii ma mõtlesin, et võtan oma kollektiivi kaasa,“ rääkis Ülle.

Lõnga Liisu omanik märkis, et kogemusreiside juures on olulisel kohal just tagasiside andmine külastatud paikadele. Nimelt vahetavad osalejad iga sõidu lõpus mõtteid ka selles osas, mis kellelegi meelde jäi, kas kellelgi on mõne toote või teenuse osas soovitusi või märgati ehk mõne ettevõtte puhul kasutamata potentsiaali jne.

„Ise oled enda asjaga nii harjunud, aga teine vahest näeb värskema pilguga. Me ikkagi teeme neid reise selle mõttega, et aru saada, mida turist siin näeb ning et ta tulevikus sagedamini meile jõuaks,“ arutles Ülle, kelle ettevõtet külastatakse kolmanda sõidu käigus. „Kindlasti on see kasulik, soovitused on alati teretulnud,“ sõnas ta, avaldades lootust, et MTÜ tegevuse abil areneb turismiettevõtjate vahel sidusam koostöö.

Lähtutakse ettevõtjate vajadustest

Kogemusreiside ajal koguvad korraldajad ühtlasi tagasisidet selle kohta, kui suurt vajadust mittetulundusühingu järele nähakse ning millistes kitsaskohtades parandamist loodetakse näha. „See info saab olema meile sisendiks tegevusplaanide koostamisel, et teeksime täpselt seda, mida ettevõtjad vajavad,“ selgitas juhatuse liige Karin.

Ta nentis, et teistes maakondades on sedasorti sidus turismivaldkonna organisatsioon olemas. „Olen kuulnud, et kunagi taheti ka Lääne-Virumaale midagi sarnast teha, aga millegi pärast huvi rauges ja see vajus laiali. Aga praegu tundub, et ettevõtjate poolt on vajadus, soov ja huvi selleks olemas, tahetakse kaasa teha ja panustada,“ oli Karin paljutõotavalt meelestatud.

MTÜ Visit Virumaa esimeseks suureks ülesandeks oli kohe pärast asutamist viia Lääne-Virumaa ettevõtjad TourEst 2020 messile, mis VIROL-i kaastoel teoks tehti. „Osalejate sõnul õnnestus see hästi ning arvati, et ilma Visit Virumaa organiseerimiseta oleks Lääne-Virumaa ühine väljapanek turismimessil seekord suisa olemata jäänud,“ tõi juhatuse liige lõpetuseks välja ühe senise olulisema õnnestumise.

Aruteluhetk Lontova seikluspargis. Paremal Visit Virumaa juhatuse liige Karin Reinberg-Shestakov, vasakul punases seikluspargi peremees Revo Koha. Foto: MTÜ Visit Virumaa