Võlanõustaja annab nõu rahamurede korral

VÕLANÕUSTAJA

Piiks-piiks ja raha tuleb … Ja sama kiiresti ka läheb. Statistika väidab, et kiirlaenusid on võtnud 100 000 – 140 000 inimest. Hädas laenu tagasimaksmisega on neist julgelt öeldes pooled. Võlanõustaja Terje Lääts (pildil) räägib, kuidas leida lahendusi ja toimetuleku võimalusi rahaliste raskuste korral.

Anu Viita-Neuhaus

Kuidas tänases keerulises majandusolukorras hakkama saada?

Peamine soovitus on mitte võtta kergekäeliselt laene – selline reegel võiks kehtida mitte ainult praegustes tingimustes, vaid kogu elu. Oma elu peaks planeerima ja kindlasti raha säästma.

Kuidas elada võlavabalt?

Kuigi öeldakse, et terve maailm elab võlgu, ei saa ma sellega päriselt nõustuda. Selleks, et laenu võtta, peab olema töökoht ja kindel sissetulek, paraku on aga meie palkade juures laenuvõtmine seotud suure riskiga. Säästmine on oluliselt odavam kui väikelaenu võtmine. Kui inimene on suuteline väikelaenu tagasi maksma, siis on ta suuteline ka koguma. Raha kogudes säästab ta laenuandjale makstava intressi.

Kõige kiiremini võetav ja ka ilmselt kõige kauem kaelas olev laen on kiirlaen?

On mitmeid juhtumeid, kus inimene võtab laenu, lootes see kiiresti tagasi maksta. Seejärel võetakse järgmine selleks, et vana laenu nii-öelda pikendada ja siis juba tekib ring – järgmisest kohast jälle uus laen. Kuni võlg on kasvanud üle pea ja enam ei teata, kust kui palju võeti, kui palju on tagasi makstud jne. Niimoodi on võetud isegi kuni 10 laenu. Võlanõustajana kinnitan, et kiirlaenud on luksuskaup, mida tavainimene endale lubada ei saa. On olnud kohtuotsuseid, kus laenu põhinõue on 63 eurot, kuid koos täituritasuga on see kasvanud 1200 euroni. SMS-laenul on kõrge intress ning lühike tagasimaksmise aeg. SMS-laenu võtja ei pruugi aru saada, kui kõrget intressi ta laenamise eest tegelikult peab maksma. SMS-laenu võtnud inimesel tuleb oma otsuste ja nende tagajärgede eest vastutada. Kui ta on SMS-laenu tagastamisega hiljaks jäänud, siis võib laen talle mitu korda kallimaks minna. Laenusummale võidakse lisada intressid, sissenõudmistasud, viivised, leppetrahv jne. Kiirlaene väljastavad ettevõtted ei pruugi makseraskuste korral olla kõige paindlikumad, et laenuvõtjaga koos leida lahendusi makseraskustele. Lisaks muidugi see, et inimesed, kes võtavad kiirlaene, võivad tee panka unustada, sest sealt neile laenu ei anta.

Mida teha, kui inimene juba on võlgnik?

Kui inimesel on võlad, tuleb teha inventuur ja vaadata, mis nendest on esikohal, millised probleemid vajavad lahendust. Minu soovitus on mõelda nii, et eluase on oluline, selle säilitamiseks peab regulaarselt maksma. Arvamine, et korteriühistu ja kommunaalmaksed kannatavad oodata, ei ole mõistlik mõte, sest sellel juhul on edaspidi väga raske arvetega saada järje peale.

Kui asjad on juba jõudnud kohtusse, tuleb teadetele kindlasti vastata, sest ega neid niisama saadeta. Inimesel on võimalik antud nõuet vaidlustada, kõiki nõudeid peale põhinõude on võimalik vaidlustada. Samuti tuleb teavitada, kui on tekkinud sotsiaalprobleemid (töökaotus, pikaajaline haigus). Kui olukord on juba kohtus ja jõudnud kohtutäiturini, siis ei ole mõtet ennast peita ja vahetada telefoninumbrit, vaid täituriga tuleb suhelda, selgitada olukorda ja muidugi teada ka iseenda õigusi. Inimene, kellel on arve blokeeritud, peab teadma, et raha peab arveldusarvele alles jääma miinimumpalga ulatuses pluss 1/3 iga ülalpeetava kohta.

Kas võlad on päritavad?

Tõesti, võlad on päritavad. Samas on võimalus 3 kuu jooksul pärandist loobuda. Olen praktikas kohanud juhtumit, kus pärimisega saadi võlad, kuid surnud isiku puhul taotleti pärandvara pankrotti. On oluline teada tähtaegu pärandist loobumiseks.

Kas käendus on lihtsalt allkiri?

Kindlasti mitte, käendus on kohustus tasuda teise isiku võlg.

Kuidas võlanõustaja aitab?

Võlanõustaja ülesanne on näha abivajajat ja tema olukorda tervikuna, olla kliendi poolel.

_______________________________________________

Võlanõustaja:

ñ  kuulab, mõistab ja toetab

ñ  aitab teada saada võlgnevused

ñ  selgitab võlgnikule tema seaduslikke õigusi ja kohustusi (aegumistähtajad)

ñ  hindab kliendi võlasituatsiooni (võlanõuete õigsuse kontroll, abi nende tähtsuse järjekorda seadmisel)

ñ  aitab suhelda võlausaldajate, kohtutäiturite, inkassofirmadega, sotsiaalsüsteemi ametiasutuste jt asjaosaliste isikute ning institutsioonidega

ñ  aitab koostada ülevaadet sissetulekutest ja väljaminekutest, teha majapidamise eelarvet

ñ  abistab lahenduste leidmisel võlgade tasumiseks (võimalusel realistlike maksegraafikute koostamine, maksupuhkuse taotlemine, kokkulepete sõlmimine jmt)

ñ  sotsiaalsüsteem, pensionid, pärimine jne

_____________________________

Soovitatav on pöörduda võlanõustaja poole järgmistes olukordades:

ñ  sissetulekute vähenemine

ñ  üürivõlg, pangalaen (sh. liising, eluasemelaen, krediitkaart, õppelaen)

ñ  kiirlaenud, järelmaksud, trahvid

ñ  telefoni- jms., võlgnevus teenuste tarbimise eest

ñ  viivised, käendused jne

ñ  elatisraha

ñ  pangakonto arest ja teise isiku konto (ajutine?) kasutamine

ñ  täitemenetlus, suhtlemine kohtutäituritega jne.

ñ  maksekäsu kiirmenetlus, maakohus, eraõiguslik vahekohus

ñ  maksepuhkuse taotlemine

ñ  maksegraafikute, kompromisside sõlmimine

ñ  võlgade ajatamine

ñ  tagatise ja käendajaga laenud – võimalused ja ohud nende puhul

ñ  probleemid eluasemekulude tasumisega, kokkulepped KÜ-ga, kodust ilmajäämise ohud

ñ  nn. sissekirjutusprobleemid.

ñ  omavalitsuselt eluaseme taotlemine, sotsiaalabi saamise tingimused

ñ  kiirlaenu- ja inkassofirmade ebamõistlikud nõuded

ñ  pärimisseadus

ñ  kohtukirjad – tähtaegselt vastamine, üksikisiku pankrot