Alates veebruarist kehtivad Rakvere linnaliinidel elektroonilised piletid

validaatorid

Alates esmaspäevast, 1. veebruarist on Rakvere linnaliinibussides validaatorid ja sõidu eest tasumine toimub elektrooniliselt vastava kaardi abil. Kõik seni sõiduõiguse andnud dokumendid (sealhulgas 30 päeva piletid) jäävad kehtima veel veebruarikuu jooksul.

Aivar Ojaperv

Kõikidel reisijatel peab edaspidi olema ühissõiduki elektrooniline kaart. Neid saab esialgu soetada bussijaamas tegutsevast R-Kioskist, edaspidi ilmselt ka Maxima ja Selveri kauplustest. Kaardi hind on 2 eurot, hiljem saab seda kasutada määramata aja jooksul.

Lisaks hakkavad Rakveres kehtima kõik Eestis seni välja antud ühissõidukikaardid ja vastupidi – need on ristkasutuses. Süsteemi kuuluvad Tallinna nn roheline kaart, Harjumaa, Tartu linna ja Tartu maakonna ning Lääne-Viru maakonna ühissõidukikaart; üsna varsti veel ka Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve ja Põlva linna ning maakonna kaart.

Ühekordse mitte-elektroonilise sõidupileti saab Rakveres bussijuhtidelt osta ka edaspidi, kuid alates märtsist on selle hind kallim kui elektroonilise oma.

Elektroonilisele kaardile saab laadida raha (juba mainitud R-Kioskis või internetikeskkonnas www.pilet.ee või ka mobiiltelefoni abil) ja sellega saab tasuda ühekordse sõidu eest (Rakveres 65 senti; teistes linnades vastavalt seal kehtivale hinnakirjale). Tasumiseks ja sõidu registreerimiseks tuleb kaart valideerida („piiksutada“ läbi vastava aparaadi).

Võimalik on laadida kaardile ka 30 päeva pilet (laadimised-ümberlaadimised mainitud keskkondades). Ka sel juhul tuleb pilet valideerida.

Eelmainitud kaarte tohib kasutamiseks edasi anda ka teistele isikutele.

Samale kaardile on võimalik laadida ka teiste mainitud piirkondade tunni-, päeva-, kuu- vms piletid.

Soodustustega ole tähelepanelik

Sõidusoodustuste kasutamine võib esmapilgul tunduda pisut keeruline nagu kogu elektrooniline piletisüsteem tervikuna, kuid harjumisel osutub see lihtsaks.

Juhul, kui reisija kasutab soodustust (näiteks saavad Rakvere 70aastased ja vanemad elanikud sõita Rakveres tasuta), tuleb soetada ikkagi 2eurone kaart ja see bussijaama R-Kioskis või internetikeskkonnas www.pilet.ee isikustada. Ka tasuta sõidu õiguse korral tuleb kaart bussis valideerida. Kui bussi siseneb piletikontroll, siis tuleb talle lisaks esitada isikut tõendav dokument.

Osalise sõidusoodustuse kasutamisel (õpilased) on samuti kaart vaja isikustada ja kanda kaasas isikut tõendavat dokumenti. Lisaks peab kaardil olema minimaalselt 65 senti, sest süsteem arvutab kaardilt esmalt ma sõidu täishinna, kontrollib siis oma süsteemis isikuandmeid ja tagastab soodustuse alla mineva summa.

Isikustatud kaarte tohivad kasutada vaid selle omanikud.

Õpilased võivad ühissõidukikaardina kasutada ka oma isikustatud ISICkaarti.

Alates 1. veebruarist hakkab Rakveres kehtima ka tunnipilet. Reisija ise ei pea selle kasutamiseks sisuliselt midagi tegema, süsteem tunneb ära, kui kaarti kasutatakse tunni jooksul mitu korda.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul näeb asi välja nii: „Esmakordsel sisenemisel valideerib reisija oma kaardi ja sellelt arvutatakse maha ühe pileti hind 65 senti. Kui tunni jooksul valideeritakse kaart teist korda, siis võtab süsteem maha uuesti 65 senti, kuid samas tagastab 50 senti, sest tunnipilet maksab Rakveres 80 senti. Seega 80 sendi eest saab sõita tunni jooksul mitu korda, aga kaardil peab olema vähemalt 1.30, sest nagu mainitud, võtab süsteem esialgu raha arvelt maha, kontrollib siis üle võimalikud soodustused ja tagastab vaheraha.“

Kui sama tunni jooksul valideeritakse kaart veel kolmandat, neljandat jne korda, siis pole lisaraha olemasolu kaardil enam tähtis. Rakvere olemasoleva bussisüsteemi kasutamisel on tunnipileti mõte täiesti olemas: näiteks saab ühe piletiga ära käia Tõrma surnuaias või sõita äärelinnast kesklinna ja tagasi.

„Esialgu võib asi tunduda keeruline, kuid ärge minge paanikasse, kui asjale kohe pihta ei saa,“ lausus abilinnapea Miltop. „Küsige bussijuhilt või kaasreisijatelt abi. Ka meie jaoks on süsteem uus, aga iga uue asjaga võib juhtuda tõrkeid ja see vajab harjumist. Küll me ära harjume ja kui asi lõpuks tööle hakkab, siis teeb see elu mugavamaks.“

Siinkirjutaja julgeb soovitada, seda on küll vaja konkreetsel seadmel veel katsetada, et ühissõidukikaarti pole vaja kogu aeg taskust välja kiskuda: teiste linnade praktika näitab, et aparaadid on üsna tundlikud ja valideerivad kaardi ka siis, kui see on asetatud käekoti välistaskusse või siis riietuseseme taskusse sobival kõrgusel. Sellisel juhul on validaatorile vaja „näidata“ vaid käekotti või nõjatuda taskuga vastu õiget kohta ning sõiduõigus ongi lunastatud.

Veebruar üleminekuaeg

Rainer Miltop rõhutas, et veebruaris kehtivad veel ka kõik senised sõidudokumendid. Samuti saab ühekordse pileti sularaha eest lunastada bussijuhilt. „Ka edaspidi saab bussijuhilt pileti osta, kuid alates märtsist on see juba kallim,“ lisas ta.

„Kaardiga sõit annab meile parema ülevaate busside kasutamisest, kellaaegadest jne,“ lisas abilinnapea. „Saame andmete põhjal analüüsida liinivõrku ja teha vajadusel muudatusi. Olemasolev võrk on käigus olnud juba aastakümneid ja pole võimatu, et tegelikud vajadused on selle aja jooksul muutunud.“

MILLAL SAAB RAUDTEEJAAMA

Rakvere raudeejaama saabub ja väljub neli kohalikku reisirongi ööpäevas, kuid bussiühendus sellega puudub täielikult. Ometi asub raudteejaam kesklinnast kaugel, rääkimata Rakvere lõunapoolsetest linnaosadest. Kas on kavas taastada linnabussiühendus raudteejaamaga – nõukogude ajal ju nii see oli?

Rainer Miltop: „Raudteejaama ümbruse korrastamiseks, parklate ehitamiseks jne on olemas korralik projekt, kuid Euroopa Liidu vastavast programmist me esialgu raha ei saanud. On veel üks teine allikas, vastust ootame sealt märtsis.

Mis puutub bussiühendusse, siis see on vajalik ja oluline ning sellega hakkab linn tegelema. Mis kuupäeval hakkab linnaliinibuss raudteejaama sõitma, seda ma täpselt öelda ei oska, kuid see ühendus on kindlasti vajalik ja ma luban, et peagi on see olemas.“

Alates 1. jaanuarist haldab Rakvere linnaliine Rakvere linn. Selleks sõlmiti leping bussifirmaga MK Reisid. Lepingu üheks osaks oli ka senisest suuremate ja uuemate busside toomine liinidele, tänaseks on see juba ka toimunud. Foto: Aivar Ojaperv