Anti üle Vest-Agderi stipendiumid


Vasakult VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum, äsja Lääne-Virumaa hõbedase vapimärgi vastu võtnud Vest-Agderi maakonna volikogu esimees Terje Damman ja VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi. Fotod: Martin Piir

Sel nädalal olid Lääne-Virumaal külas Norra sõprusmaakonna Vest-Agderi esindajad, kellega koos andis omavalitsusliit teisipäeva õhtul Rakvere linnuses toimunud pidulikul koosviibimisel üle tänavused kultuuristipendiumid. Lisaks tunnustati Vest-Agderi volikogu esimeest maakonna hõbedase vapimärgiga.

Liisi Kanna

Tänavu oli Vest-Agderi maakonna poolt rahastataval kultuuristipendiumil, mille välja andmist korraldab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL), kaks laureaati – Virumaa rahvamuusika kultuuri edendaja Anni Rikker ning muusikaõpetaja, helilooja ja muusik Toomas Rannu. Stipendiumite summa on kokku 2500 eurot.

VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi avaldas heameelt, et taaskord on võimlaus anda välja pika traditsiooniga Vest-Agderi loomepreemia, mis on olnud ka kahe maakonna üheks tugevamaks koostöö näitajaks.

„Selle tänuväärse stipendiumiga on saanud tuule tiibadesse väga paljud tublid maakonna kunsti- ja kultuuriinimesed, olgu siis enda arendamiseks koolituste näol, muusikainstrumentide soetamiseks vms,“ rääkis VIROL-i tegevdirektor.

„Ka sel aastal laekus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule palju taotlusi – seitse väga tublit kultuuriinimest. Hääletuse tulemusel selgusid kaks laureaati,“ jätkas Hõbemägi.

Auhindade üleandmise eel tegi Vest-Agderi maakonna volikogu esimees Terje Damman ka väikese tagasivaate 2005. aastal alanud ja 2012. aastal pikendatud koostööle. „Meie koostöös on olnud palju erilisi punkte. Ühe tähtsaimana oli 2010. aastal fookuses rannikualade ja meresektori arendamine. Väga olulise rolli on saanud ka turismipiirkondade arendamine ja eriti turismivõimaluste leidmine siin piirkonnas. Alates 2008. aastast on tegeletud ka kultuuri arendamisega, mille oluline osa on käesoleva stipendiumi väljaandmine,“ kõneles Damman.

„Praegusel ajal tunneme, et meie koostöö on väga tugev hariduse valdkonnas, eriti õpilaste kompetentside vastastikune jagamine õpilasvahetuse näol. Lisaks on arendatud noorte koostööd – meie noored käisid siin viimati oktoobris ja olid oma külastusega väga rahul. Aga ka kogemuste vahetamine nii sotsiaal- kui majandusvaldkonnas,“ loetles Damman, lisades, et viimase teemaga puututi tihedamalt kokku läänevirulaste külaskäigu ajal nende juurde.

Pidulikult tseremoonial avaldati Terje Dammanile ka pikaaegse koostöö arendamise eest tänu, talle anti üle Lääne-Virumaa kõrgeim autasu – hõbedane vapimärk.

VIROL-i juhatuse esimees Einar Vallbaum märkis, et on varasemalt seitsmel aastal aumärkide jagamise otsustuse juures olnud ning alati on esinenud vaidlusi, kas need inimesed on väärt rohkem või veelgi rohkem. „Aga seekord ei olnud üldse vaidlust, komisjon oli ühel meelel, et see tuleb kohe ära teha,“ kinnitas Vallbaum.


Anni Rikker preemia vastuvõtmisel: „Mul on väga hea meel, et on märgatud minu tegevust ja seda, et ma kõnnin õiget rada. Mulle on inspiratsiooniallikaks olnud elukaaslane Martin – tema tõi mind Virumaale ja tänu sellele on Virumaa minu südamesse pugenud. Ma mängin küll torupilli, aga ma ei nimetaks ennast muusikuks, mina olen pigem muusikute taustajõud, kes paneb paberi peale muusikute mõtteid.“
Toomas Rannu soovis tänada Memento ühingu pikaaegset liiget Aino Kiivrit, kes on andnud suure tõuke tema kolme olulise teose loomiseks ja ettekandeks: „Memento leinapäeva üritusel 14. juunil kõlasid 2005. aastal „Requiem“, 2010. aastal „Te Deum“ ja 2014. aastal „Valguses“. Ilmselt nende ürituste vastukaja on põhjus, miks ta (Aino Kiiver – toim.) sel sügisel palus luba mind esitada sellele suurepärasele stipendiumile. Need teosed kõlasid kohalikus ruumis siin Rakveres, ma loodan, et võib-olla aitab see stipendium nendel teostel kõlada Eesti ruumis laiemalt.“