Haljala koolile hakatakse uut nägu otsima

Kolmapäeval kogunenud Haljala vallavolikogu langetas lõpuks otsuse Haljala kooli tuleviku üle – korraldatakse uus koolihoone arhitektuuri- ja projekteerimiskonkurss.

Liisi Kanna

Kolm nädalat tagasi toimunud Haljala vallavolikogu erakorralisel istungil oli kõne all, kas kiita heaks koolihoone ehitushanke soodsaim pakkumine 5,855 miljonit eurot või alustada kogu protsessiga nullist ja anda vallavalitsusele luba Haljala koolimaja uue arhitektuuri- ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks.

Toona hääletust ei toimunud, kuna kaheksa saadikut soovisid otsustamise edasi lükata. Sel kolmapäeval oli küsimus taas laual ning kuigi üksmeeleni ei jõutud ka nüüd, viidi hääletus läbi ning kaheksa poolthäälega kinnitati eelnõu uue konkursi korraldamiseks. Kuus volinikku hääletas vastu, kaks jäid erapooletuks ning üks puudus istungilt.

Ka sel korral eelnes hääletusele pikk arutelu, kus pakuti jätkuvalt erinevaid lahendusi ja jäädi eriarvamusele.

„Soovime luba alustada uue konkursiga, kus saada Haljala koolile uus nägu ja uus projekt. Kuna olemasolev hange on niivõrd kalliks läinud, siis seda meie eelarve ei võimalda ja seetõttu läheks nullpunkti tagasi,“ oli vallavanem Ivar Lillebergi põhjendus uuesti alustamise kohta jätkuvalt sama.

Urmas Osila pakkus välja jätta kooli n-ö nägu selliseks nagu olemasolevas projektis, kuna seda on kõrgelt hinnatud, kuid ehituskulusid uue hankega madalamaks viia.

Volikogu esimees Vello Väinsalu märkis aga, et see protsess on juba läbitud, kulud niisuguse välimusega hoone ehitamiseks on juba miinimumini viidud, ning tulemus on ikkagi liiga kallis.

Leo Aadel oli endiselt seisukohal, et olemasoleva projektiga oleks võimalik edasi minna: „Leian, et põhiprojekteerimise käigus on võimalik energia- ja tehnolahendusi optimeerida säästlikumaks ning teha seda seades ühtlasi eesmärgiks saavutada ehitusmaksumuse hinnaks kuni 1500 eurot kuupmeetri pealt, seega siis kogueelarvega umbes 5 miljonit eurot.“

Hääletustulemus andis aga rohelise tule uue arhitektuuri- ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks ning selle läbiviimise tähtajaks on eelnõu kohaselt 1. detsember 2019. Eeldatava ajakava järgi peaksid lapsed uude kooli minema 2022. aasta 1. septembril.

Plaanide kohaselt peaks praeguse koolimaja asemele kerkiv uus hoone valmima 2022. aasta septembriks.

Foto: Liisi Kanna