Haljala vald võtab kasutusele kaasava eelarve

GTY_euros_sk_150105_12x5_1600

Haljala vald plaanib tänavuse eelarve vastuvõtmisel arvestada ka kohaliku rahva soove ning võtab kasutusele nn kaasava eelarve. Vastava investeeringu suurus on maksimaalselt 7500 eurot ning ettepanekute esitamise tähtaeg 8. veebruar.

Katrin Kivi

Miks Haljala vald kaasava eelarve teed läheb? „Ega me jalgratast leiutama hakanud,“ kommenteeris vallavanem Leo Aadel. „Mõte selles suunas on liikunud aastaid. Jälgisime, kuidas Tartul kaasava eelarvega läheb. Kui aga ka Tapa möödunud aastal oma rahva kaasas, siis oli ka meil otsus valmis ja läinud aasta 7. oktoobril esitasime vastava määruse eelnõu volikogule menetlemiseks.“

„Arvestuste kohaselt suurendab maksumäära tõstmine 2016. aastal laekumist maamaksust ligikaudu 7 500 euro võrra ja 2017. aastal 15 000 euro võrra,“ jätkas Aadel. „Sellest johtuvalt otsustasime esimesel korral kaasava eelarve suuruseks määrata 7500 eurot. Kui see end õigustab, saame summat ka suurendada. Loodame nii parandada kogukonna arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, samuti ergutada kogukondadevahelist koostööd, viies ellu uusi ideid või leides lahenduse mõnele olulisele valupunktile vallas.“

Hetkel on vallale laekunud üks ettepanek, ent Leo Aadel usub, et tuleb veel lisa. „Kui laekub 4-5 ettepanekut, siis võib ettevõtmise lugeda kindlasti kordaläinuks,“ leidis ta ja julgustas inimesi oma ideid välja pakkuma ka juhul, kui endal pole teadmist, kui palju ettepaneku teostamine võiks maksma minna. „Kõik ideed on väärtuslikud, ideede hindamine-kalkuleerimine jätke meie hooleks.“

Seega saavad Haljala valla elanikud, kel vanust vähemalt 16 eluaastat, esitada ettepaneku paberkandjal või elektrooniliselt 8. veebruariks. Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon. Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse nii valla veebilehel kui ka Facebooki lehel ning pannakse rahvahääletusele, mis toimub 15.-25. veebruarini.

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 7500 eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.